Závěr

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zhotovení teoretického hodnocení komponenty QGIS Processing Modeler podle principů fyzické notace, jejímž autorem je Daniel Moody. Dalším hlavním cílem bylo vytvoření eye-tracking testu a následně provést testování komponenty. Další cíl bylo vypracovat rešerši dostupných knihoven v QGIS využitelných při tvorbě diagramů.

Hlavní výsledek bakalářské práce je teoretické hodnocení komponenty QGIS Processing Modeler podle principů fyzické notace. Hodnocení je zhotoveno v textové podobě a bylo k němu použito všech 9 principů. Aplikováním principů fyzické notace bylo odhaleno několika nedostatků grafické notace QGIS Processing Modeler, na jejíchž základě byly vytvořeny návrhy na úpravy grafické notace QGIS Processing Modeler.

Dalším výsledkem bakalářské práce jsou výsledky z eye-tracking testování. Eye-tracking testování bylo provedeno celkem na 21 respondentech. Tyto respondenty tvořili studenti 3. a 4. ročníku Katedry geoinformatiky UPOL. Všichni studenti prošli před testováním výukou z QGIS Processing Modeler buďto v rámci výuky nebo individuálně. Hlavními výsledky z eye-tracking testování je textové hodnocení výsledných dat. Dalším výsledkem jsou statistická data a vizualizace naměřených eye-tracking dat.

Autor práce

Filip Hric

Vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Textová část práce (pdf)

Katedra Geoinformatiky

Univerzita Palackého v Olomouci

© Filip Hric | filip.hric01@upol.cz | Katedra Geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci