Cíle práce

Cílem bakalářské práce je provést hodnocení grafické notace komponenty Processing Modeler v programu QGIS z hlediska principů fyzické notace pro kognitivní efektivní vizuální notace.

Prvním cílem je zpracování rešerše dostupných knihoven v QGIS využitelných při tvorbě diagramů. Dalším cílem je teoretické hodnocení grafické notace komponenty Processing Modeler podle principů fyzické notace Daniela Moodyho.

Následující cíl je sestavit eye-tracking test, který bude obsahovat jak stimuly s otázkami, tak i bez otázek a následně provést hodnocení na základě naměřených dat z eye-tracking testování. Posledním cílem je porovnat výsledky teoretického hodnocení podle principů fyzické notace a hodnocení eye-tracking testováním.

Autor práce

Filip Hric

Vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Textová část práce (pdf)

Katedra Geoinformatiky

Univerzita Palackého v Olomouci

© Filip Hric | filip.hric01@upol.cz | Katedra Geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci