Metody

K vytvoření bakalářské práce byly použity principy fyzické notace Daniela Moodyho (Moody, 2009). Dále byl vytvořen eye-tracking test, jehož výsledky byly následně porovnány s výsledky podle principů fyzické notace. Postup vyhotovení bakalářské práce je popsán v kapitole 2.3.

Použitá data

Pro účely eye-tracking testu byly vytvořeny diagramy ve VPL komponentě Processing Modeler. Na rozdíl od ostatních VPL komponent, Processing Modeler nevyžaduje při tvorbě diagramů použití konkrétních dat, ale používají se obecné vstupy podle datových typů, které vstupují do následných funkcí. Proto nebylo zapotřebí použití žádných reálných dat a diagramy byly vytvořeny v čistě obecné rovině. Fáze, kdy jsou diagramy použity pro reálná data, nastává po nahrání reálných dat do QGIS a s eye-tracking testováním již nemá žádnou souvislost, protože vzhled diagramů by byl totožný. Validita diagramů je ověřena prakticky ihned po vytvoření diagramu, protože pokud by byly zvoleny chybně vstupní data do funkcí, nešlo by danou funkci přidat do diagramu. Funkčnost diagramů byla otestována nad daty ArcČR® 500 3.0.

Použité programy

Pro tvorbu diagramů byla použita VPL komponenta Processing Modeler, která je součástí open-source GIS produktu QGIS (dříve „Quantum GIS“). Pro práci byla použita co možná nejaktuálnější verze tohoto softwaru, a to verze QGIS 2.6.1 Brighton. Pro grafickou úpravu diagramů k použití pro eye-tracking testování byl použit open-source grafický editor GIMP (GNU Image Manipulation Program) ve verzi 2.8.2.

Pro účely vytvoření eye-tracking testu byl použit software SMI (SensoMotoric Instruments) Experiment Center ve verzi 3.2, pro naměření eye-tracking dat byl použit software iView X ve verzi 3.2 a pro následnou analýzu eye-tracking dat byl použit software SMI BeGaze 3.2 a také open-source software OGAMA (Open Gaze And Mouse Analyzer) ve verzi 4.5. Pro základní statistické analýzy naměřených dat byl použit Microsoft Excel (Microsoft Office).Pro zhotovení textové části bakalářské práce byl použit Microsoft Word (Microsoft Office).

Postup zpracování

Pro zhotovení bakalářské práce byl zvolen následující postup:

• studium odborné literatury zabývající se principy fyzických notací podle Daniela Moodyho,

• zpracování rešerše principů fyzické notace a dostupných knihoven v QGIS využitelných při tvorbě diagramů,

• zhotovení teoretického hodnocení komponenty Processing Modeler podle všech 9 principů fyzické notace Daniela Moodyho včetně tvorby návrhů na případné změny v grafické notaci,

• tvorba diagramů v komponentě Processing Modeler pro účely eye-tracking testování,

• příprava eye-tracking testu v eye-tracking laboratoři na katedře Geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci,

• eye-tracking testování respondentů, které proběhlo na přelomu února a března 2015,

• import výsledků eye-tracking měření do softwaru určeného pro analýzu naměřených dat,

• analýza eye-tracking dat a zhotovení hodnocení grafické notace podle výsledků z eye-tracking testování,

• dokončení textové části bakalářské práce,

• zhotovení webových stránek bakalářské práce.

Autor práce

Filip Hric

Vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Textová část práce (pdf)

Katedra Geoinformatiky

Univerzita Palackého v Olomouci

© Filip Hric | filip.hric01@upol.cz | Katedra Geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci