Výstupy projektu

Očekávané výstupy a výsledky jsou následující:

 • digitální model povrchu
 • podrobný digitální model reliéfu sledovaného území podrobně vystihující jeho výškovou členitost
 • sada snímků kolmých nebo šikmých s vysokým prostorovým rozlišením pořízená v pravidelných časových intervalech z oblasti viditelné a blízké infračervené části spektra
 • časová řada geodat stavu a vývoje vybraných abiotických faktorů (teplota vzduchu, teplota půdy, tlak, iradiace, vlhkost vzduchu, vlhkost půdy)
 • časová řada geodat stavu a vývoje vybraných biotických faktorů (množství biomasy, množství chlorofylu, plocha listoví)…
 • predikční modely stanovištních podmínek (teploty, vlhkosti, iradiace)
 • korelace mezi stanovištními podmínkami a stavem vegetace
 • odborné publikace
 • specializované mapy

Příspěvek ve sborníku

 • BRUS, J., SVOBODOVÁ, J. The spatial expression of an uncertainty for the quality assessment of the digital elevation models. In Conference proceedings 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfernce. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 417-424. ISBN 978-954-91818-3-8. ISSN 1314-2704.
 • BRUS, J., PECHANEC, V., KILIANOVÁ, H. Ecotones - challenge in visualisation of landscape heterogenity. In Conference proceedings 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfernce. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 1013-1020. ISBN 978-954-91818-3-8. ISSN 1314-2704.
 • BRUS, J., POPELKA, S., BRYCHTOVÁ, A., SVOBODOVÁ, J. Exploring Effectiveness of Uncertainty Visualization Methods by Eye-Tracking. In Proceedings of the Tenth International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences. Florianopolis : AGNUS, 2012, s. 215-220. ISBN 978-1-84626-170-1.
 • KILIANOVÁ, H., PECHANEC, V., SVOBODOVÁ, J., MACHAR, I. Analysis of the evolution of the floodplain in the alluvium of the Morava river. In Conference proceedings 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfernce. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 1-8. ISBN 978-954-91818-3-8. ISSN 1314-2704.
 • MIŘIJOVSKÝ, J., VÁVRA, A. UAV photogrammetry in fluvial geomorphology. In Conference Proceedings SGEM 2012. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 909-916. ISBN 978-954-91818-3-8. ISSN 1314-2704.
 • PECHANEC, V., BRUS, J. Expert system for landscape assesment based on GIS. In Conference proceedings 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfernce. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 369-376. ISBN 978-954-91818-3-8. ISSN 1314-2704.
 • PECHANEC, V., VÁVRA, A., SVOBODOVÁ, J., MIŘIJOVSKÝ, J. Phenological analysis of the landscape with the support of geographic information technologies. In Conference proceedings 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfernce. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 1125-1132. ISBN 978-954-91818-3-8. ISSN 1314-2704.
 • SVOBODOVÁ, J., MIŘIJOVSKÝ, J., KILIANOVÁ, H. The peculiarities of the digital surface model creation from the data acquired by small format photography. In Conference Proceedings SGEM 2012. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 409-416. ISBN 978-954-91818-3-8. ISSN 1314-2704.
 • SVOBODOVÁ, J., MIŘIJOVSKÝ, J., VÁVRA, A., BRUS, J., KILIANOVÁ, H. Using of local indicators of spatial association for evaluation of spatial accuracy of DEM. In Proceedings of the Tenth International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences. Florianopolis : AGNUS, 2012, s. 115-120. ISBN 978-1-84626-170-1.
 • VÁVRA, A., VONDRÁKOVÁ, A., HÁJKOVÁ, L., VOŽENÍLEK, V. GIS and cartography for bioclimatological research: Atlas of phenological conditions of Czechia. In 12th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2012. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 1065-1073. ISBN 978-954-91818-3-8. ISSN 1314-2704.

Odborný článek

 • MIŘIJOVSKÝ, J., PECHANEC, V., BURIAN, J. Využití bezpilotního modelu PIXY při snímkování krajiny. Informace ČGS, 2012, roč. 31, č. 1, s. 11-17. ISSN 1213-1075.
 • MIŘIJOVSKÝ, J., ŠULC MICHALKOVÁ, M., TRIZNA, M. Evaluation of a new remote sensing methodology for detailed international mapping in the V4 region. Journal of landscape management, 2012, roč. 3, č. 2, s. 7-11. ISSN 1804-2821.
 • PECHANEC, V., BURIAN, J., KILIANOVÁ, H., VOŽENÍLEK, V., SVOBODOVÁ, J. A participatory approach to spatial and environmental planning in different national perspectives. Rural Studies - Local and regional development - challenges and policy issues, 2012, roč. 27, č. MAR, s. 47-74. ISSN 1642-4689.

Kapitola v knize

 • POPELKA, S., BRYCHTOVÁ, A., BRUS, J., VOŽENÍLEK, V. Advanced Map Optimalization Based on Eye-tracking. In Cartography - A Tool for Spatial Analysis. Rijeka, Croatia : InTech, 2012, s. 99-118. ISBN 978-953-51-0689-0

Mapa

 • MIŘIJOVSKÝ, J., PETYNIAK, O., UHROVÁ, H., ŠULC MICHALKOVÁ, M. Morfologický vývoj Kenického meandru v letech 2011 a 2012. 2012.