ÚVOD

S rozvojem lidské společnosti souvisí značný pokrok vědy a techniky. Od poloviny 90. let 20. století začala tzv. „informační exploze“, kdy internet začal pronikat do domácností. V této době dochází k velkému informačnímu „boomu“ (Důsledky informačního zahlcení, 2013). Počítače, notebooky, tablety a chytré telefony se tak staly nedílnou součástí našich životů. S tímto rozvojem techniky také souvisí rychlý rozvoj geoinformačních technologií.

Geografické informační systémy (GIS) vycházející z těchto technologií se také stávají nedílnou součástí našich životů. Ač si tuto skutečnost mnoho lidí nedokáže představit, geografické informační systémy využíváme každý den. Mnoho lidí denně využívá mapové servery, navigace v automobilu, sportovní aplikace pro zaznamenávání tras nebo pracuje s informacemi nebo daty, které byli pořízeny pomocí GIS.

Vývoj technologií má vliv na všechny naše aspekty života, tudíž zde hraje velkou roli i školství. Je žádoucí, aby šli „ruku v ruce“ s těmito technologickými trendy i učitelé a dali tak žákům možnost vzdělávat se v takovém perspektivním oboru, jako je geoinformatika. Mnoho lidí si pod pojmem geoinformatika nebo GIS nedokáží představit, čím se tento obor zabývá. Pod kartografií si lidé vybavují tištěné mapy, atlasy nebo staré mapy. Málokdo si ale uvědomí, že mapovými servery na internetu se kartografie také zabývá.

Největším problémem, proč stále není GIS více zapojen v osnovách učiva, jsou chybějící výukové materiály pro tento obor. Mnoho materiálů je pouze v anglickém jazyce, který je pro české kantory nevyhovující. V diplomové práci GIS do škol (2008) se touto problematikou zabýval Libor Junek, který vytvořil volně dostupné metodické pomůcky, které dokázaly učitele informovat o výhodách GIS. Nevýhodou tohoto výukového portálu bylo pouze jeho tříleté provozování. Dnes již server bohužel není k dispozici.

Výše zmíněné okolnosti vedly k zadání a vypracování bakalářské práce na téma Výukové materiály kartografie a geoinformatiky po střední školy. Materiály pomohou všem učitelům zeměpisu, kteří budou chtít výuku GIS zařadit do svých osnov, ale nemají k dispozici vhodné a srozumitelné materiály.

Informace

  • Autor:
    Bc. Petra Hujňáková (petra.hujnakova@gmail.com)
  • Vedoucí práce:
    RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. (alena.vondrakova@gmail.com)
  • Rok a místo vzniku práce:
    KGI UP – 2017/2018

Ke stažení

Odkazy