Úvod

Hodnocení vlivu preferencí uživatelů a vybraných doporučení k písmu a popisu v mapách

Popis, jehož vyjadřovacím prostředkem je písmo, má nenahraditelnou roli na tradičních tištěných, ale i moderních webových mapách. Díky popisu získává uživatel mapy potřebné informace a orientuje se v mapě. Provedení popisu a volba vhodných typografických parametrů je proto jednou z klíčových úloh při tvorbě mapy. Existující doporučení k provádění popisu a výběru písma v mapě se liší napříč autory. I přes rozvoj moderních technologií jsou doporučení často zaměřena stále jen na mapy analogové, přestože faktory ovlivňující písmo a popis jsou pro analogové i webové mapy odlišné. V posledních letech přibývá výzkumů, které se zabývají preferencemi uživatelů map, přičemž toto zaměření patří k aktuálním tématům moderní kartografie. V ideálním případě jsou zjištěné preference uživatelů potvrzeny či vyvráceny v uživatelských studiích, nejčastěji zaměřených na použitelnost mapy.

Parametry písma a popisu Parametry písma a popisu

Zajímavostí této práce je, že není zaměřena na pouhé otestování kartografických doporučení nebo uživatelských preferencí, ale konfrontuje tyto přístupy s účelem zjištění vlivu uživatelských preferencí a vybraných doporučení k písmu a popisu na čtení mapy a efektivní práci s mapou. Práce ukazuje možnosti tvorby experimentu zaměřeného na zjištění, srovnání a vyhodnocení vlivu preferencí a vybraných doporučení k tvorbě písma a popisu v mapách na pěti zvolených parametrech, s využitím moderní technologie eye-tracking.

Kombinací použitých metod bylo dosaženo závěrů, které by měly sloužit jako podklad pro možnou aktualizaci doporučení, a to především pro webové mapy, jejichž preference je mezi uživateli map stále větší. Zároveň je práce inspirací a možným způsobem pro další testování.