Statistický atlas Olomouce v infografickém provedení

Infografika

Hlavním cílem infografiky je poskytnout uživateli krátkou, a hlavně výstižnou informaci zapamatovatelným způsobem. Infografika nejčastěji převádí text do grafického výstupu, který je stručný, pochopitelný a zdůrazňuje hlavní myšlenku.