Analýza komplexní práce se současnými školními atlasy

Bakalářská práceÚvod

Školní atlasy jsou jednou z nejdůležitějších složek výuky, ve školách jsou používané nejen zeměpisné atlasy, ale i biologické a dějepisné. Práce se zaměřuje na zeměpisné školní atlasy, právě tyto atlasy tvoří společně s nástěnnou mapou velmi podstatnou složku výuky zeměpisu. Na základních a středních školách stále převládá používání papírových školních atlasů a nad digitálními verzemi, i přes to že právě digitální verze jsou doplněné o různé úkoly a interaktivní prvky. Papírové atlasy žákům pomáhají teoreticky prozkoumat celý svět, dozvědět se více o státech na všech kontinentech, zjistit informace ze socioekonomické a fyzickogeografické sféry.

Žáci či studenti se se školními zeměpisnými atlasy setkávají v každé výuce zeměpisu nebo na hodinách zeměpisných seminářů. Zeměpisné atlasy žáky provázejí od základních škol většinou až do maturity, během studia se setkávají s atlasy světa, kontinentů a s atlasem České republiky. Atlasy sice doprovázejí žáky při studiu, ale stává se, že díky rychlým, zejména socioekonomickým změnám, se atlas musí aktualizovat a škola je nucena nakoupit nový. Žáci tak mají možnost za své studium zeměpisu vyzkoušet několik atlasů.

Účelem práce je pomocí kartografické analýzy a za použití eye-trackingových experimentů zhodnotit dva nejpoužívanější atlasy školní atlasy.