Skip to main content

Vliv kvality dat na tvorbu tematických map v GIS

Dobešová Z.(2006): Vliv kvality dat na tvorbu tematických map v GIS .Konfrence GEPRO, 12. setkání uživatelů Pointer, a.s., 2s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2006
Autoři: