Skip to main content

Plán udržitelné městské mobility Olomouc – průzkum určení monitorovacích indikátorů, vyhodnocení dopravního průzkumu

Burian, J., & Macků, K. (2022). Plán udržitelné městské mobility Olomouc – průzkum určení monitorovacích indikátorů, vyhodnocení dopravního průzkumu. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 30 s.
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2022
Autoři: