Skip to main content

Optimalizace managementu nelesních ploch pomocí geoinformačních technologií na příkladu CHKO Bílé Karpaty.

Pechanec, V.(2006): Optimalizace managementu nelesních ploch pomocí geoinformačních technologií na příkladu CHKO Bílé Karpaty. .[Rigorózní práce] Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 54s.Depon. in knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackého Olomouc. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2006
Autoři: