Skip to main content

Moving toward the north: A country-level classification of land sensitivity to degradation in Czech Republic

Pechanec, V., Prokopová, M., Salvati, L., Cudlín, O., Procházka, J., Samec, P., Včeláková, R., Cudlín, P. (2021): Moving toward the north: A country-level classification of land sensitivity to degradation in Czech Republic. CATENA, 206, 105567
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2021
Autoři: