CÍLE

 

Cílem magisterské práce je vytvoření interaktivní mapy Olomoucké pevnosti, vybrané na základě eye-tracking testování, která bude použita pro vzdělávací účely v olomoucké Pevnosti Poznání.

Budou vytvořeny dvě interaktivní mapy, ve kterých bude použito znakového klíče vybraného na základě dotazníkového řešení. Obě interaktivní mapy budou zhotoveny tak, aby se lišily také rozvržením a provedením ovládacích prvků.

Dalším cílem bude statistické zhodnocení naměřených dat z eye-tracking testování a vybrání lépe vyhovující verze interaktivní mapy pro Pevnost Poznání.