Hodnocení atraktivity geografické expozice s využitím eye-tracking brýlí Tobii Glasses 3

Autor bakalářské práce: Jiří VYSLOUŽIL

Vedoucí práce: RNDr. Stanislav POPELKA, Ph.D.

Cíle práce

Zde jsou podpsány cíle bakalářské práce

Postup práce

Zde jsou popsány kroky postupu práce

Výsledky práce

V této části jsou popsány výsledky práce

Závěr

V této části je uveden závěr práce

Summary

Final summary of the bachelor thesis

Ke stažení