ÚVOD

 

Pevnost Poznání je interaktivním muzeem Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho snahou je přiblížit vědu a výzkum zábavnou formou široké veřejnosti všech věkových kategorií. Vzdělávání je zde prováděno pomocí interaktivních vědeckých expozic a digitálního planetária. Jednou z expozic je Věda v pevnosti, snažící se přiblížit historii Olomoucké pevnosti. Vhodným doplňkem této expozice bude interaktivní mapa Olomoucké pevnosti, vytvořená v rámci praktické části této magisterské práce. První část teoretické části se stručně zabývá historií Olomoucké pevnosti, která významně ovlivnila současnou podobu města Olomouce. Další část se věnuje webovým mapám a tzv. mapám s příběhem. Tyto mapy obsahují ke geografickým informacím navíc informace doplňkové, umožňující prezentaci příběhu založeného na lokalitě, či sérii lokalit. Existuje několik metod jak je vytvořit, tato práce se zabývá nástroji Esri Story Maps, TimeMapper, StoryMapJS, Leafleft a jQuery. Poslední část je zaměřena na technologii eye-tracking, tedy sledování pohybu očí. Jeho použití bývá výhodné např. pro vyhodnocování rozložení prvků na stránce, umístění reklamy a podobně. V kartografii může tedy pomoci při tvorbě mapové kompozice nebo právě rozmisťování ovládacích prvků v interaktivní mapě. V rámci praktické části byly vytvořeny 2 verze interaktivní mapy Olomoucké pevnosti s charakterem vyprávění příběhu. Pro jejich tvorbu byla využita JavaScript knihovna Leaflet a knihovna jQuery. Jednotlivé verze se liší znakovým klíčem, vybraným na základě dotazníkového řešení a také rozložením a provedením ovládacích prvků. Obě mapy byly podrobeny eye-tracking testování a na základě statistického vyhodnocení výsledků byla vybrána optimální mapa.

Fort II