HODNOCENÍ ROZDÍLNOSTI STRATEGIÍ ČTENÍ STIMULŮ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY EYE–TRACKING DAT

ÚVOD

Hlavním předmětem této bakalářské práce je „Hodnocení rozdílnosti strategií čtení stimulů na základě analýzy eye-tracking dat‘‘. Jak už název sám o sobě napovídá, bakalářská práce je věnována rozdílnosti strategií čtení stimulů různými skupinami respondentů. Tato studie se zabývá rozdílnostmi strategií čtení stimulu mapy, grafu a reklamy, mezi odborníky kartografie, studenty jiných oborů a pracujícími lidmi.

Pro získání dat k této studii je použita výzkumná metoda eye-tracking. Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého (UP) v Olomouci byla jedna z prvních pracovišť v České republice, která začala používat právě tuto metodu v oblasti kartografie. Od roku 2011 se používá metoda eye-tracking nejen pro hodnocení map, ale například i k verifikaci barevných stupnic podle stylu map (Hohnová 2016), hodnocení infografik (Koníček 2018) a hodnocení preferencí tištěných turistických map (Blažková 2018). Jedná se o metodu sledování pohybu očí, která umožňuje objektivně posoudit atraktivnost promítaného stimulu. Výhodou této technologie je bezesporu to, že umožňuje sledovat pohyb očí nad daným stimulem a na základě vyhodnocení dat lze zjistit, která část výzkumu respondenta nejvíce zaujala a která méně. Díky této metodě lze zapracovat například na vylepšení symbologie prvků v turistických mapách. Pohyby očí respondentů jsou zaznamenávány a sledovány po celou dobu trvání experimentu a výsledná data jsou vhodná pro vědecký výzkum.

Metoda eye-tracking byla použita v bakalářské práci pro sběr dat očních pohybů respondentů a pro export těchto dat pro vlastní analýzu. Součástí této práce je rešerše a přehledná tabulka studií zaměřená na hodnocení rozdílnosti ve strategii čtení stimulu mezi expertem/laikem, mužem a ženou. Pro vyhodnocení rozdílnosti strategií mezi zvolenými skupinami (kartografů, studentů jiných oborů a pracujících lidí) je použit poměrně nový nástroj ScanGraph (vyvinutý na Katedře geoinformatiky UP) a software OGAMA.

AUTOR PRÁCE

Veronika PAVELKOVÁ

VEDOUCÍ PRÁCE

Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.

ODKAZY

Text práce (PDF)
Poster k práci (PDF)