ÚVOD

V současnosti se technologie eye-tracking stává velice populární. Možnosti jejího využití se naskýtají v mnoha odvětvích od marketingu, výzkumu vlivu prostředí na člověka až po analýzu kartografických či jiných děl. Cílem je zkoumání atraktivity jednotlivých podmětů a jejich působení na uživatele. Na základě těchto informací může být následně provedena úprava, která přesune pozornost do požadovaných míst na úkor méně významných. Díky rozvoji přenosných eye-trackerů, které jsou nejčastěji integrovány do brýlí, je možné analyzovat i okolní prostředí. Díky tomu není technologie limitována pouze zkoumáním statických obrazů.

Pro záznam a zpracování eye-tracking dat existuje velké množství komerčních programů. Ty se však díky své finanční náročnosti stávají dostupné pouze úzkému spektru uživatelů. V současné době však získávají na popularitě programy vyvíjené jako open-source. Jejich vývoj probíhá především na akademické půdě. Úroveň a možnosti těchto programů dosahují vysoké úrovně a v mnohých oblastech se vyrovnávají placeným produktům. Často dokonce nabízejí funkce, které nejsou u placených produktů dostupné. Obrovská výhoda je volný přístup ke zdrojovému kódu, který je nejen možné prostudovat, ale dokonce i využít pro vlastní řešení. Tato stěžejní myšlenka svobodného softwaru vede k vytváření efektivnějších a propracovanějších programů díky odstranění „řešení již vyřešeného“. Největší množství funkcí v tomto spektru programů nabízí OGAMA.

Charakteristické pro jednotlivé programy je využívání vlastní struktury uchovávání dat. Díky tomu často není možné jednoduše využít pro práci více různých programů. Pro odstranění tohoto problému a umožnění snadného přenosu dat mezi programy společnosti SMI a OGAMA byl sestaven speciální algoritmus, který provede potřebnou transformaci zcela automatizovaně.

Michal KUČERA | 2014