Postup při žádosti o prominutí přijímacích zkoušek:

 1. Zjistit, zda splňuji podmínky prominutí zkoušek na bakalářský obor Geoinformatika a kartografie:
  • Podmínky prominutí (stačí splnit jednu z nich):
  • Studijní průměr ze všech předmětů (nikoliv jen matematika a zeměpis!) na střední škole na vysvědčení za 2. pololetí z posledních čtyř ročníků SŠ je menší nebo roven než 2,0. Pokud student je v aktuálním roce maturant, tak se místo vysvědčení za 2. pololetí ze 4. ročníku počítá průměr za 1. pololetí vysvědčení čtvrtého ročníku (v době přihlášky není průměr vysvědčení za 2. pololetí znám).
   • Upozornění: Pololetní vysvědčení z prvního až třetího ročníku se do průměru vůbec nezapočítává, pouze 2. pololetí.
  • Národní srovnávací zkoušky (OSP a současně M) minimálně percentil 80
  • 1., 2. nebo 3. místo v krajském či vyšším kole středoškolských soutěží v oborech Z, M
 1. Vyplnit elektronickou přihlášku s údaji o prospěchu (profilové předměty a průměr)
 2. Vytisknout zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a to oboustranně, aby známky ze střední školy byly na druhé straně.
 3. Nechat potvrdit druhou stranu vytištěné elektronické přihlášky na střední škole (razítko a podpis). Na této straně potvrzuje střední škola všechny čtyři hodnoty studijních průměrů.
  • Pokud již na střední škole nestudujete (např. jste již maturovali před delší dobou) a je pro Vás obtížné získat razítko a podpis střední školy na přihlášku ke studiu, je nutné studijní průměr doložit kopiemi všech vysvědčení ze střední školy. Vysvědčení je nutné zaslat spolu s vytištěnou zkrácenou přihláškou.
 1. Zaslat vytištěnou a potvrzenou přihlášku ke studiu (ev. všechna vysvědčení) na adresu:

Studijní oddělení PřF UP

17. listopadu 12/1192

771 46 Olomouc