Přijímací řízení

Pro studium se přepodkládá orientace v zeměpise a matematice na středoškolské úrovni, výhodou je také znalost informatiky.

Chci vědět více...

Předměty

Aktuální seznam předmětů dle studijních oborů

Chci vědět více...

Bakalářské studium

Bakalářský studijní obor umožňuje studentům získat znalosti a osvojit si dovednosti z geoinformatiky, geoinformačních technologií a geografie.

Chci vědět více...

Magisterské studium

Navazující magisterský studijní obor Geoinformatika umožňuje studentům navázat na znalosti a dovednosti z bakalářského studia.

Chci vědět více...

Doktorské studium

Doktorské studium rozšiřuje studentovy znalosti ze základních teoretických disciplín, používaných v různých oblastech aplikací geoinformatiky a kartografie.

Chci vědět více...

Rigorózní zkouška

Popis kroků pro rigorózní řízení – podle zák. 111/1998 Sb. a Řádu rigorózního řízení UP.

Chci vědět více...

Diplomové práce

Archiv diplomových prací

Chci vědět více...

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nově nabízíme formu celoživotního vzdělávaní pro pedagogické pracovníky (DVPP).

Chci vědět více...