Změny funkčních ploch v Olomouci v období 1930 – 2009

Vydavatelství:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání
2010
Počet stran:
1
Citace
Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Změny funkčních ploch v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s.