Využití UAV technologie pro získávání dat v precizním zemědělství na příkladu ploch s cukrovou řepou

Rok vydání
2014
Citace
Pechanec, V., Vávra, A., Machar, I.(2014): Využití UAV technologie pro získávání dat v precizním zemědělství na příkladu ploch s cukrovou řepou . Listy cukrovarnické a řepařské. ročník 130, číslo 5/6.VUC Praha, 162-165s.s.ISSN 1210-3306