Students’ ability to work with graphs in physics studies related to three typical student groups

Rok vydání
2020
Citace
Skrabankova, J., Popelka, S., & Beitlova, M. (2020). Students’ ability to work with graphs in physics studies related to three typical student groups. Journal of Baltic Science Education, 19(2), 298-316. https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.298

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise