Stabilní funkční plochy v Olomouci v období 1930 – 2009