Komplexní zhodnocení povodí Svíborky v prostředí PC ARC/INFO

Rok vydání
1995
Citace
Kráčalíková, I., Voženílek, V.(1995): Komplexní zhodnocení povodí Svíborky v prostředí PC ARC/INFO .In: Voženílek, V. (ed.): Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii. Sborník referátů kartografického sympozia Olomouc 95 Olomouc, 51-52s.