Skip to main content

Kartografická vizualizace služeb speciálně pedagogických center na webu

Brychtová, A., Harbula, J., Voženílek, V.(2011): Kartografická vizualizace služeb speciálně pedagogických center na webu .Zborník referátov 19. kartografickej konferencie Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 221s.ISBN 978-80-89060-19-1 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2011
Autoři: