Eye-tracking Analysis of Interactive 3D Geovisualization

Rok vydání
2017
Citace
Herman, L., Popelka, S. & Hejlova, V. (2017). Eye-tracking analysis of interactive 3D geovisualization. Journal of Eye Movement Research, 10(3):2

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise