Analýza kartografické gramotnosti pomocí eye-trackingu

Rok vydání
2019
Citace
Beitlová, M. (2019) Analýza kartografické gramotnosti pomocí eye-trackingu. Geodetický a kartografický obzor 65/107, 6, 129-138. https://egako.eu/wp-content/uploads/2019/06/gako_2019_06_beitlova.pdf

Autoři:

Mgr. Markéta Beitlová, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v recenzovaném časopise