Aktuální seznam předmětů naleznete vždy v univerzitním systému STAG v sekci Prohlížení → Předměty → zkratka pracoviště: KGI

Leták ke stažení v PDF

Geoinformatika a geografie (bakalářské studium),
od r. 2020 nový název Geoinformatika a kartografie

Od roku nástupu do studia 2013 do 2019 (od roku 2020 budou předměty inovovány dle současných trendů)
A – povinné předměty
B – povinně volitelné předměty 1
B – povinně volitelné předměty 2
C – volitelné předměty
A – SZZ (státní závěrečná zkouška)

Plán studia

      

Geoinformatika (navazující magisterské studium), od r. 2020 nový název Geoinformatika a kartografie

Od roku nástupu do studia 2013 do 2019 (od roku 2020 budou předměty inovovány dle současných trendů)
A – povinné předměty
B – povinně volitelné předměty
C – volitelné předměty
A – SZZ povinné
B – SZZ povinně volitelné

Plán studia

Geoinformatika a kartografie (doktorské studium)

A – povinné předměty (společný základ)
B – povinně volitelné předměty 1 (oborové)
B – povinně volitelné předměty 2 (publikační činnost)
B – povinně volitelné předměty 3 (vědecko-výzkumná a pedagogická činnost)
C – volitelné předměty
A – SZZ povinné

Plán studia