Mgr. Tomáš Pohanka

Mgr. Tomáš Pohanka

Doktorand (interní)

585-63-4583
tomas.pohanka@upol.cz
kancelář č. 2.33, technika
konzultační hodiny: každý den 8 - 12

 

orcid   rg

Vědecké zaměření 

Python, databáze, Internetové technologie, serverové technologie

Vzdělání a odborný růst

2014.9 – současnost, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

  téma disertační práce: Distribuované geodatabáze senzorových dat – základ pro integraci a analýzu

2011.9 – 2014.9, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci

  téma magisterské práce: Fuzzy modely pro efektivní řízení dopravy – případová studie na městě TRNAVA

2008.9 – 2011.5, Bc., Univerzita Palackého v Olomouci

  téma bakalářské práce: Evidence územních plánů pro Olomoucký kraj

2004.9 – 2008.6, Střední průmyslová škola elektrotechnická v Dobrušce

  obor: Slaboproudá elektrotechnika

 

Profesní činnost

Mezinárodní stáže:

2017.5 – 2017.6, Univerzita Debrecen (Maďarsko), katedra Fyzické geografie a Geoinformatiky (Ceepus)

2015.4 – 2015.5, Technická Univerzita v Drážďanech (Německo), katedra Kartografické komunikace

2011.8 – 2012.7, Polytechnická Univerzita ve Valencii (Španělsko), katedra Geoinformatiky, dálkového průzkumu a databází (Erasmus)

 

Pracovní zkušenosti:

2013.9 – 2014.2, Klokan Technologies, GmbH (Švýcarsko)

  Python programování, práce na projektu EPSG.io

 

Profesní činnost

Podle potřeby:

FREOS – Freeware a Open Source

DYWE – Dynamický web

GIT – Geoinformační technologie

PRG1 – Programování 1

GISON – GIS online

PREU – Prakt. řešení environm. úloh pomocí GIT

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2020 Pohanka, T., Pechanec, V. Evaluation of Replication Mechanisms on Selected Database Systems. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(4), 249. Detail
2019 Pechanec, V., Pohanka, T., Kilianová, H., Fišerová E., Římalová V. (2019): Variabilita půdního uhlíku na hranicích pozemků. Listy cukrovarnické a řepařské. 135(4):148-151 Detail
2019 Pohanka, T., Kilianová, H., Pechanec, V. (2019): Space-temporal analysis of soil organic charakteristics on the ecotone border. Fresenius Environmental Bulletin. 28(4a): 3141-3146. Detail
2018 Pechanec, V., Machar I., Pohanka, T., Opršal, Z., Petrovič, F., Švajda, J., Šálek, L., Chobot, K., Filippovová, J., Cudlín,P., Málková, J. (2017): Effectiveness of Natura 2000 system for habitat types protection: A case study from the Czech Republic. Nature Conservation 24: 21-41 Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2016 Pohanka, T., Pechanec, V., Hejlova, V. Python web server for sensor data visualization. NFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING CONFERENCE PROCEEDINGS, SGEM 2016, VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016 Detail
2016 Pohanka, T., Pechanec, V., Hejlová, V. Python web server for sensor data visualisation. In: SGEM 2016. Informatics, geoinformatics and remote sensing. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 803-810. ISBN 978-619-7105-58-2 Detail
2015 Hejlová, V., Pohanka, T., Pechanec, V., Butazzo, W., Nwauogu, C. Communication distance of Jennic wireless nodes in the small area. In: SGEM 2015. Informatics, geoinformatics and remote sensing. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 533-540. ISBN 978-619-7105-34-6 Detail
2015 Pohanka, T., Pechanec, V., Solanska, M. Synchronization and replication of geodata in the Esri platform. In: SGEM 2015. Informatics, geoinformatics and remote sensing. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 837-843. ISBN 978-619-7105-34-6 Detail
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní
2017 Pechanec,V., Pohanka, T., Julina, V., Kilianová, H., Uličník, B. Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě. Certifikovaná metodika. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský číslo certifikace: UKZUZ 020993/2017. Detail