Mgr. Tomáš Burian

Mgr. Tomáš Burian

Externí

585-63-4586
tomas.burian@upol.cz
Konzultační hodiny: po domluvě emailem
Kancelář č.2.26

rgorcid-hero-logo

Vědecké zaměření

3D tisk a modelování, teorie nejistoty

Vzdělání a odborný růst

2015 – dosud, PhD studium, Univerzita Palackého v Olomouci

2013 – 2015, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma diplomové práce: Rozšíření možností balíčku Uncertainty Interpolation

2010 – 2013, Bc., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma bakalářské práce: Rozšíření interpolačních nástrojů v R Project o modely nejistoty

Profesní činnost

Stáže:

10/2018 – 1/2019 Technical University Vienna, Vídeň, Rakousko (AKTION, výzkumná stáž)

09/2018 University of Potsdam, Postupim, Německo (Nadační fond UP, výzkumná stáž)

04/2018 – 05/2018 Jagiellonian University, Krakow, Polsko (CEEPUS, výzkumná stáž)

03/2018 Nanjing Normal University (NJNU), Nanjing, Čína (GeoS4S, letní škola)

04/2017 University Sts.Cyril and Methodius, Skopje, Makedonie (freemover, výzkumná stáž)

09/2014 – 01/2015 Eötvös Loránd University (ELTE), Budapešť, Maďarsko (Erasmus, studijní stáž)

04/2014 Institut für Geoinformatik, University of Münster, Německo (Interní grant UPOL, výzkumná stáž)

Členství v odborných organizacích

Pedagogická činnost

Publikační činnost

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2018 Nétek R., Burian T. (2018) Free and open source v geoinformatice. Univerzita Palackého v Olomouci. 118s. ISBN: 9788024452913 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní