doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.

Docent

585-63-4519
pavel.tucek@upol.cz
kancelář č.2.21
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

Statistické inference, nelineární statistické modely, geostatistika, zpracování dat v R,

Vzdělání a odborný růst

2004 Mgr. Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

2009 Ph.D. Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

2016 doc. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Profesní činnost

2005 Technische Universität Wien, Institut für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie

2007 Bulgarian Academy of Science, Institute of Geography, Department of Physical Geography

Členství v odborných organizacích

Člen České statistické společnosti

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2020 Macků, K., Caha, J., Pászto, V., & Tuček, P. (2020). Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(5), 320. https://doi.org/10.3390/ijgi9050320 Detail
2015 - Marek, L., Tuček, P., & Pászto, V. (2015). Using geovisual analytics in Google Earth to understand disease distribution: a case study of campylobacteriosis in the Czech Republic (2008–2012). International journal of health geographics, 14(1), 7, DOI: 10.1186/1476-072X-14-7 Detail
2014 Markova I, Polakova K, Tucek P, Mashlan M, Novak P, Zboril R, Herman M.(2012): MR enterography with a new negative oral contrast solution containing maghemite nanoparticles . Biomedical Papers, 229-235s.  Detail
2014 Tuček, P., Caha, J., Janoška, Z., Vondráková, A., Samec, P., Bojko, J., Voženílek, V. (2014): Forest Vulnerability Zones in the Czech Republic .Journal of Maps ISSN: 1744-5647, Volume 10, Issue 1 Taylor & Francis, 179-182s.DOI:10.1080/17445647.2013.866911  Detail
2014 Pászto, V., Brychtová, A., Tuček, P., Marek, L., Burian, J. (2014): Using a fuzzy inference system to delimit rural and urban municipalities in the Czech republic in 2010 .Journal of Maps Taylor & Francis, 9s.  Detail
2012 Tuček P., Tučková M., Fišerová E., Kubáček L.(2012): Design of experiment for measurement of langevin function . Measurement Science Review, 121-127s.  Detail
2011 Vít Pászto, Lukáš Marek, Pavel Tuček(2011): Fractal Dimension Calculation for CORINE Land-Cover Evaluation in GIS - A Case Study .DATESO2011 VŠB-TU Ostrava, 186-195s.  Detail
2011 Raida L, Tucek P, Vondrakova J, Rusinakova Z, Faber E, Indrak K(2011): COMPARISON OF CONDITIONING REGIMENS BU-CY AND FLU-BU12-TG USED IN THE PATIENTS UNDERGOING ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION (SCT) FOR ACUTE MYELOID .BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATIONAmer Soc Blood Marrow Transplantat; Ctr Int Blood Marrow Transplant Res , S251-S251s.1083-8791  Detail
2010 Michaela TUČKOVÁ, Pavel TUČEK, Jiří TUČEK, Lubomír KUBÁČEK (2010): SEARCH FOR OPTIMAL WAY TO PRECISELY EVALUATE MAGNETIC RESPONSE OF IRONOXIDE BASED NANOMATERIALS – A NEW STATISTICALLY–BASED APPROACH .http://www.nanocon.cz/data/nanocon2010/sbornik/lists/papers/585.pdf Nanocon 2010, 6s.  Detail
2010 J. Cuda, R. Zboril, O. Schneeweiss, J. Tucek, V. Prochazka, M. Maslan and P. Tucek(2010): Mössbauer Study and Macroscopic/Global Magnetic Behavior of Powdered Ilmenite (FeTiO3) Sample .MOSSBAUER SPECTROSCOPY IN MATERIALS SCIENCE—2010 American Institute of Physics, 13s.doi:10.1063/1.3473899  Detail
2010 Alois Nečas, Lucie Urbanová, Tomáš Fürst, Pavel Ženčák, Pavel Tuček(2010): Mathematical Modelling of Crack Fractography after Implant Failure of Titanium 4.5 LCP Used for Flexible Bridging Osteosynthesis in a Miniature Pig .Acta Veterinaria Brno Journal of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, Czech Republic, 621-626s.1801-7576  Detail
2009 TUČEK, P., PÁSZTO, V., VOŽENÍLEK, V(2009): Regular Use of Entropy for Studying Dissimilar Geographical Phenomena . Geografie, 117-130s.  Detail
2007 Tuček P., Marek J(2007): Velocity of River Flow . Tatra Mountains Mathematical Publications, 8s.  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2010 Harbula, J., Tuček, P., Pechanec, V.(2010): Dependence of PM10 particles concentration on aerosol optical thickness value from the MODIS data .In Horák, J. et al. (Eds.): Advances in Geoinformation Technologies 2010. VŠB – Technical University of Ostrava, pp. 75-89s.ISBN 978-80-248-2357-7  Detail
2010 Lukáš Marek, Pavel Tuček , Jaroslav Marek and Vít Pászto (2010): Stochastic approach for determining landslide activity .Advances in Geoinformation Technologies 2010 VSB-TU Ostrava, 10s.  Detail
2010 Vít Pászto, Pavel Tuček, Lukáš Marek, Lenka Kuprová and Jaroslav Burian(2010): Statistical inferences − visualization possibilities and fuzzy approach computing .Advances in Geoinformation Technologies 2010VSB-TU Ostrava, 10s.  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2013 Burian, J., Pászto, V., Tuček, P. a kol.(2013): Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru . Univerzita Palackého v Olomouci, 120s. Detail
2012 Vít Pászto, Alžběta Brychtová, Jiří Sedoník, Lukáš Marek, Lenka Kuprová, Pavel Tuček, Vít Voženílek(2012): Obce České republiky - příslušnost k venkovskému a městskému prostoru k 31. 12. 2010 . Univerzita Palackého v Olomouci, 32 s.s.ISBN 978-80-244-3238-0 Detail
2012 Samec P., Tuček P., Bojko J., Janoška Z., Rychtecká P., Hájek F., Zapletal M., Sirota I., Mikloš L., Mlčoušková P., Zeman M., Smejkal J., Mach S., Pod(2012): Modelování růstových podmínek lesů v České republice .UPOL UPOL, 310s.978-80-244-3306-6 Detail
2011 Burian, J., Cahová, D., Harman, R., Marek, L., Mrázová, J., Pászto, V., Tučková, M., Tuček, P.(2011): Sborník příspěvků letní školy GEOCOMPUTATION IN GIS. Univerzita Palackého v Olomouci, 72s.ISBN: 978-80-244-2982-3 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2012 E. Ochodková, J. Dvorský, P. Krömer, and P. Tuček(2012): On fitness function based upon quasigroups power sequences . Advances in Intelligent Systems and Computing , 141.150s.  Detail
2010 Raida Luděk, Faber Edgar, Vondráková Jana, Rusiňáková Zuzana, Indrák Karel, Tuček Pavel(2010): Prevence GVHD a výsledky alogenních transplantací krvetvorných kmenových buněk (retrospektivní analýza). .Transfuze a hematologie dnes ČLS, OHDs.1213-5763  Detail
2009 Svobodová, J., Tuček, P., Ondráčková, J. (2009): Evaluace digitálních modelů reliéfu metodami statistické analýzy . Geodetický a kartografický obzor, 10s.  Detail
2009 Marek J., Tučková, M., Tuček P(2009): Aproximace Langevinovou funkcí . Forum Statisticum Slovacum 3/2009, 10s.  Detail
2006 Tuček P., Marek J.(2006): Uncertainty of Coodinates and looking for Dispersion of GPS Receiver . Acta Universitas Palackianae, Fac. Rer. Nat., Mathematica (45) 2006, 8s.  Detail
2006 Tuček P., Marek J.(2006): On estimation of dispersion in GPS data processing. . Austrian Journal of Statistics, 357-364s.  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2014 Zajickova, L., Vozenilek, V., Burian, J., Tucek, P. (2014): Demand specifications for geodata within a public transport system .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2014 Tuček, P., Rypka, M., Tučková, M., Marek, L., Zajíčková, L., Burian, J. (2014): Spatial compexity of transport infrastructure in Czech Republic .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2014 Burian, J., Zajíčková, L., Tuček, P., Voženílek, V., Langrová, B., Boori, M. (2014): Traffic intensity changes and their influence on spatial distribution of suburbanization .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2014 Vozenilek, V., Zajickova, L., Burian, J., Tucek, P. (2014): Spatial analyses of outgoing data of fire brigade rescue service .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2013 Tuček, P., Tučková, M., Marek, L., Burian(2013): Statistical processing of laminar water flow data – nonlinear regression based approach . SGEM 2013 Conference Proceedings Sofia, Bulgaria, 8s.  Detail
2013 Burian, J., Marek, L., Pászto, V., Tučková, M., Tuček, P., Zajíčková, L., Chrudimská, J. (2013): Quantification of threat of selected natural hazards to transport infrastructure: Case study of the Zlin region . SGEM 2013 Conference Proceedings Sofia, Bulgaria, 8s.  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2009 PÁSZTO, V., TUČEK, P(2009): Informační zisk a entropie v kartografické tvorbě . Kartografické listy, 10s.  Detail
2009 Svobodová, J., Tuček, P(2009): Creation of DEM by Kriging Metod and Evaluation of Results .Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 10s.  Detail
2008 Voženílek, V., Kaňok, J. Tuček, P(2008): Detekce, prokazatelnost a vizualizace extrémů demografických dat ve statistických souborech . Kartografické listy, 16, 2008, 10s.  Detail
Článek ve sborníku z konference
2012 Svobodová, J. – Marek, L. – Tuček, P. (2012): Analysis of the relationships among error values and values of morphometric parameters derived from the DEM .Růžička J. (ed.): Proceedings Surface models for geosciences. Symposium GIS Ostrava 2012 VŠB-TU Ostrava, 9s.  Detail
2012 MAREK, L., PÁSZTO, V., TUČEK, P. (2012): Spatial analyses of epidemiological data: Case study in Olomouc Region .SGEM 2012 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume II, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 8s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2012 Burian, J., Sorbiová, K., Tuček, P., Tučková, M.(2012): Possibilities of Delimitation of City Centers Using GIS .Issue 71, Conference Proceedings World Academy of Science, Engineering and Technology, 81-90s.eISSN: 2010-3778  Detail
2009 PÁSZTO, V., TUČEK, P., VOŽENÍLEK, V(2009): On Spatial Entropy in Geographical Data . Sborník příspěvků 16. Konference GIS OSTRAVA, 10s.  Detail
2009 Tuček P., Tuček J., Marek J(2009): Nonlinear Statistical Inference in Nanotechnology . Sborník ROBUST 2008, 445-452s.  Detail
2009 Marek L., Tuček P(2009): Designs of Experiments for Examination of Slope Stability in ESRI Products .Sborník příspěvků 16. Konference GIS OSTRAVA, 10s.  Detail
2008 Tuček P., Marek J(2008): Rychlost proudení v řece . Olomoucké dny aplikované matematiky, 121-129s.  Detail
2008 Marek L., Tuček P., Voženílek V(2008): Design experimentu pro detekci sesuvu svahu s využitím ESRI produktů . Sborník příspěvků 17. Konference GIS ESRI, 70-75s.  Detail
2008 Kadlčíková J., Tuček P.(2008): Evaluation and setting of parameters in interpolating methods by modeling of different types of georelief .In: Pešková, K. (ed.), GIS Ostrava 2008. Sborník sympozia GIS Ostrava 2008VSB-TU Ostrava, 8s.ISBN: 987-80-254-1340-1  Detail
2006 H. Mader, H. Meixner & P. Tuček(2006): Weighted usable volume habitat modeling – the real world calculation of livable space . European Aquatic Modelling Network, Proceedings from the final meeting in Silkeborg, Denmark, ISBN: , 14s.  Detail
Ostatní
2011 Tuček, P., Caha, J., Pechanec, V.(2011): On Delimiting of Ecotone Occurrence from Land Cover Data Using Type 2 Fuzzy Sets .Proceedings of the 11th International Conference of Geocomputation (2011), July 20-22, London. University College London, 1s.  Detail
2010 Roman Procházka, Pavel Tuček, Jiří Tuček, Miroslav Mašláň, Jiří Pechoušek(2010): Užitný vzor: Mössbauerův spektrometr .http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1531665&lan=csÚřad průmyslového vlastnictví, 5s.G 21 K 1/12, G 01 J 5/00, G 01 T 7/00, G 01 T 1/36, G 01 T 1/16, G 01 J 5/1  Detail
2005 Tuček, P., Marek, J(2005): PMSI - Perspective Methods in Statistical Inference model - POSTER . ---, ---s.  Detail