Professors

All Profesor Sekretářka Lektor Vědecký pracovník Externí Docent Odborný asistent Doktorand (interní)

dr. Karel MACKU

Assistant professor

585-63-4540
karel.macku@upol.cz
kancelář č. 2.27
office hours: by appointment

Mgr. Markéta Beitlová, Ph.D.

Vědecký pracovník

585-63-4588
marketa.beitlova@upol.cz
kancelář č. 2.33
konzultační hodiny: po domluvě

Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4546
radek.barvir@upol.cz
kancelář č. 2.25
konzultační hodiny: po domluvě
osobní stránky | životopis

Antonín BENC

PhD student

585-63-4588
antonin.benc01@upol.cz
kancelář č. 2.28
office hours: by appointment

Ing. Jan Piňos

Doktorand (interní)

585-63-4586
jan.pinos01@upol.cz
kancelář č. 2.26
konzultační hodiny: po domluvě

Mgr. Karel Macků, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4540
karel.macku@upol.cz
kancelář č. 2.27
konzultační hodiny: po domluvě

Mgr. Tomáš Králík

Doktorand (interní)

585-63-4540
tomas.kralik05@upol.cz
kancelář č. 2.27
konzultační hodiny: po domluvě

Mgr. Antonín Benc

Doktorand (interní)

585-63-4588
antonin.benc01@upol.cz
kancelář č. 2.28
konzultační hodiny: po domluvě