Mgr. Antonín Benc

Mgr. Antonín Benc

Doktorand (interní)

585-63-4588
antonin.benc01@upol.cz
kancelář č. 2.28
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

Geoinformatika v enviromentálních aplikacích, modelování krajinných jednotek

Vzdělání a odborný růst

2016 – dosud, PhD studium, Univerzita Palackého v Olomouci

2013 – 2015, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma diplomové práce: Horizontální a vertikální modelování vývoje vegetačního krytu

2010 – 2013, Bc., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma bakalářské práce: Geoinformatické alternativy stanovení C-factoru modelu RUSLE

Profesní činnost

Členství v odborných organizacích

Pedagogická činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2017 Pechanec, V., Mráz, A., Benc, A., Macků, K., Cudlín, P. (2017) Prediction of landuse development under influence of climate change. In: Ivan I., Horák, J., Inspektor, T. (Eds.) Dynamics in Giscience. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Cham, Springer International Publishing AG, 347-358. Detail
2017 Nwaogu, C., Benc, A., Pechanec, V. (2017) Prediction models for landscape development in GIS. In: Ivan,I., Horák, J., Inspektor, T. (Eds.) Dynamics in Giscience. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Cham, Springer International Publishing AG, 289-304 Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní
2016 Pechanec, V., Cudlín, P., Benc, A., Macků, K. Můžeme v budoucnu očekávat změny v dostupnosti pozemků k provedení polních prací? [Poster] Konference Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?. Brno, Mendelu & UVGZ AV ČR Detail
2016 Pechanec, V., Benc, A., Purkyt, J., Cudlín, P. Analysis of spatio-temporal variability of C-factor derived from remote sensing data. 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016. Detail