Mgr. Markéta Beitlová, Ph.D.

Mgr. Markéta Beitlová, Ph.D.

Vědecký pracovník

585-63-4520
marketa.beitlova@upol.cz
kancelář č. 2.33
konzultační hodiny: po domluvě

ET orcid-hero-logo RG scholar

Vědecké zaměření

kartografie, eye-tracking, geovisualization, map use

Vzdělání a odborný růst

Geoinformatika a kartografie, Univerzita Palackého v Olomouci

téma dizertační práce: Porovnání čtení map školních atlasů učitelem a jeho žákem

2021 – Ph.D. Geoinformatika a kartografie, Univerzita Palackého v Olomouci

2017 – Mgr. Geoinformatika, Univerzita Palackého v Olomouci

2015 – Bc. Aplikovaná geografie, Technická univerzita v Liberci

Profesní činnost

Zahraniční stáže

09/2020   Department of Geodesy and Geoinformation, Research Division Cartography, TU Wien
01/2019   5th AGILE PhD School 2019, University of Tartu, Estonsko
05/2019   Fakulta informatiky a informačních technologií, STU v Bratislavě
03/2018   ERASMUS+ GeoS4S, Nanjing Normal University, Čína

Členství v odborných organizacích

 

Pedagogická činnost

Kartografie 1 – vybraná cvičení, map use

Kartografie 2 – vybraná cvičení

Kognitivní kartografie – vybraná cvičení

Atlasová kartografie – uživatelské aspekty atlasů

Pokročilá geovizualizace – vybraná cvičení

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2022 Popelka, S., Burian, J., Beitlova M. (2022) Swipe versus multiple view: a comprehensive analysis using eye-tracking to evaluate user interaction with web maps, Cartography and Geographic Information Science. https://doi.org/10.1080/15230406.2021.2015721 Detail
2021 Beitlova M, Popelka S, Voženílek V, Fačevicová K, Janečková BA, Matlach V. (2021) The Importance of School World Atlases According to Czech Geography Teachers. ISPRS International Journal of Geo-Information,10(8):504. https://doi.org/10.3390/ijgi10080504 Detail
2020 Beitlova, M., Popelka, S., & Vozenilek, V. (2020). Differences in thematic map reading by students and their geography teacher. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(9), 492. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi9090492 Detail
2020 Skrabankova, J., Popelka, S., & Beitlova, M. (2020). Students’ ability to work with graphs in physics studies related to three typical student groups. Journal of Baltic Science Education, 19(2), 298-316. https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.298 Detail
2018 Burian, J., Popelka, S., & Beitlova, M. (2018): Evaluation of the Cartographical Quality of Urban Plans by Eye-Tracking. ISPRS International Journal of Geo-Information 2018, Vol. 7, Page 192, 7(5), 192192. https://doi.org/10.3390/IJGI7050192 Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2018 Popelka, S., Dolezalova, J., Beitlova, M. (2018) New Features of ScanGraph - a Tool for Revealing Participants’ Strategy from Eyemovement Data. In ETRA ’18: 2018 Symposium on Eye Tracking Research and Applications, June 14–17, 2018, Warsaw, Poland. ACM, New York, NY, USA, 2 pages. https://doi.org/10.1145/3204493.3208334 Detail
Článek v recenzovaném časopise
2019 Beitlová, M. (2019) Analýza kartografické gramotnosti pomocí eye-trackingu. Geodetický a kartografický obzor 65/107, 6, 129-138. https://egako.eu/wp-content/uploads/2019/06/gako_2019_06_beitlova.pdf Detail
Článek ve sborníku z konference
2021 Popelka, S., Vondrakova, A., Beitlova, M., and Drahosova, S.: Eye-tracking comparison of two road atlases, Adv. Cartogr. GIScience Int. Cartogr. Assoc., 3, 12, https://doi.org/10.5194/ica-adv-3-12-2021, 2021. Detail
2020 Popelka, S., Skrabankova, J., Beitlova, M. (2020) Eye-tracking testing of learners work with graphs in Physics, SIG 27 Conference Detail
2020 Beitlova, M., Popelka, S. (2020) School atlas eye-tracking experiment - comparison of students and their teacher, SIG 27 Conference Detail
2017 Popelka, S., Dolezalova, J., Beitlova, M. (2018) Extended possibilities of ScanGraph – a tool for revealing respondents’ strategy from eye-movement data, ET4S Eye Tracking for Spatial Research, Proceedings of the 3rd International Workshop, ETH Zurich, Zurich, Switzerland (DOI: 10.3929/ethz-b-000222256) Detail
Ostatní
2021 Beitlová, M., Popelka, S., Macků, K., and Konopka, M.: Do authors look at their maps in different way than common readers? An eye-tracking study, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 29, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-29-2021, 2021. Detail
2021 Beitlova, M. and Popelka, S.: Revealing map reading strategies of physical geographic maps, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 28, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-28-2021, 2021. Detail
2020 Beitlova, M., Popelka, S., & Vozenilek, V. (2020). Student’s Reading of Thematic Maps from Czech School World Atlas-an Eye-tracking Study. Abstracts of the ICA, 2, 26. Detail