Mgr. Jitka Doležalová

Mgr. Jitka Doležalová

Doktorand (interní)

585-63-4540
jitka.dolezalova@upol.cz
kancelář č.2.27
konzultační hodiny: 8.00 - 12.00

Vědecké zaměření

Vzdělání a odborný růst

Profesní činnost

Členství v odborných organizacích

Pedagogická činnost

 

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2016 - 2017 Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31 Detail
2012 - 2014 NeoCartoLink – Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace OP VK 2.4 - CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Detail
2012 - 2015 InDOG – Inovace doktorského studia Geoinformatika a kartografie OPVK 2.2 - CZ.1.07/2.2.00/28.0078 Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2019 Doležalová, J., Burian, J., & Popelka, S. (2019): SimUrb – software for identifying similar municipalities by comparing Urban indices using a graph algorithm. Earth Science Informatics, 16. https://doi.org/10.1007/s12145-019-00399-8 Detail
2019 Dolezalova, J., Burian, J., Popelka, S. (2019) SimUrb – Software for Identifying Similar Municipalities by Comparing Urban Indices using a Graph Algorithm, Earth Science Informatics, 10.1007/s12145-019-00399-8 Podpora čtečky obrazovky zapnuta. Dolezalova, J., Burian, J., Popelka, S. (2019) SimUrb – Software for Identifying Similar Municipalities by Comparing Urban Indices using a Graph Algorithm, Earth Science Informatics, 10.1007/s12145-019-00399-8 Detail
2017 Opach, T., Popelka, S., Dolezalova, J., Rod, J.K. (2018) Star and polyline glyphs in a grid plot and on a map display: which perform better? Cartography and Geographic Information Science, 45(5), 400-419. doi:10.1080/15230406.2017.1364169 Detail
2016 Dolezalova, J., & Popelka, S. (2016). ScanGraph: A novel scanpath comparison method using graph cliques visualization. Journal of Eye Movement Research, 9(4), 13. doi:10.16910/jemr.9.4.5 Detail
2016 Popelka, S., Stachon, Z., Sasinka, C., & Dolezalova, J. (2016). EyeTribe Tracker Data Accuracy Evaluation and Its Interconnection with Hypothesis Software for Cartographic Purposes. Computational Intelligence and Neuroscience, 2016, 14p. doi: 10.1155/2016/9172506 Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2015 Popelka, S., Dolezalova, J.(2015): Non-photorealistic 3D Visualization in City Maps: An Eye-Tracking Study .Modern Trends in Cartography Springer International Publishing, 357-367s.978-3-319-07925-7  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2018 Popelka, S., Dolezalova, J., Beitlova, M. (2018) New Features of ScanGraph - a Tool for Revealing Participants’ Strategy from Eyemovement Data. In ETRA ’18: 2018 Symposium on Eye Tracking Research and Applications, June 14–17, 2018, Warsaw, Poland. ACM, New York, NY, USA, 2 pages. https://doi.org/10.1145/3204493.3208334 Detail
2016 Dolezalova, J., & Popelka, S. (2016). The use of simple graphs and cliques for analysis of cartographic eye-tracking data. Paper presented at the ITAT 2016, pp. 206-211. http://ceur-ws.org/Vol-1649 Detail
2016 Popelka, S., Dolezalova, J. (2016) Differences between 2D map and virtual globe containing point symbols – an eye-tracking study, Geoconference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Vol III, pp. 175-182, doi:10.5593/sgem2016B23 Detail
2016 Dolezalova, J., & Popelka, S. (2016). Evaluation of the user strategy on 2D and 3D city maps based on novel scanpath comparison method and graph visualization. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B2, 637-640. doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B2-637-2016 Detail
2013 Popelka, S., Brychtová, A. , Svobodová, J., Brus, J. , Doležalová, j.(2013): Advanced visibility analyses and visibility evaluation using eye-tracking .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference IEEE Xplore, 6p.s.2161-024X  Detail
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
2017 Popelka, S., Dolezalova, J., Beitlova, M. (2018) Extended possibilities of ScanGraph – a tool for revealing respondents’ strategy from eye-movement data, ET4S Eye Tracking for Spatial Research, Proceedings of the 3rd International Workshop, ETH Zurich, Zurich, Switzerland (DOI: 10.3929/ethz-b-000222256) Detail
2017 Popelka, S., Dolezalova, J. (2017) Scanpath comparison with the use of web applications SMI2OGAMA and ScanGraph, Eye-movements in Programming: Spring Academy 2017, TR-B-17-02, Freie Universität Berlin Detail
2016 Doležalová, Popelka (2016) Hledání podobností ve strategii čtení 3D map, Sborník abstraktů příspěvků, ISAF & Geomatics in projects & Plan4All conference, Tribun EU, 1 s, ISBN: 978-80-263-1103-4 Detail
Ostatní