Ing. Jan Masopust

Ing. Jan Masopust

Doktorand (interní)

585-63-4586
jan.masopust01@upol.cz
kancelář č. 2.26
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

Spatial data mining, data ve veřejné dopravě, skriptování v pythonu

Vzdělání a odborný růst

2019 – nyní, Geoinformatika a kartografie (Ph.D.), Univerzita Palackého v Olomouci
téma dizertační práce: Data mining prostorových dat o veřejné hromadné dopravě

2018 (02-07), Geoinformacja i Geodezja Górnicza (Erasmus+), Akademia górniczo hutnicza, Kraków
závěrečný projekt: RoadSignRecognition (web)

2017 – 2019, Geoinformatika (Ing.), Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava
diplomová práce: Multifaktorové hodnocení rizik ve vztahu k výstupům metanu (web)

2014 – 2017, Geoinformatika a geografie (Bc.), Univerzita Palackého v Olomouci
bakalářská práce: Tvorba navigační aplikace pro potřeby leteckého fotogrammetrického snímkování (web)

Profesní činnost

2019 – nyní, Koordinátor ODIS, Analytik GIS
Datové a analytické centrum. Veřejná doprava a mobilita v Moravskoslezském kraji – smart region. Externista & spolupráce na Ph.D. výzkumu.

2016 – 2019, QI GROUP a. s., Vývojář a analytik podnikového informačního systému
Vývoj ERP systému QI, a to především moduly procesy, workflow, projekty, organizace a řízení.

Pedagogická činnost

Programming 1 (KGI/PRG1) – Python basics (2 týdny v letním semestru)

Databázové systémy (KGI/DATAS) – cvičení (dle potřeby).

Data Mining (KGI/DAMIN) – cvičení v R (2h týdně v zimním semestru)

Pokročilé metody DPZ (KGI/PODPZ) – cvičení Google Earth Engine (2 týdny v letním semestru)

Informatika pro zdravotnické záchranáře (FZV UPOL) – cvičení (3h týdně v letním semestru)

Děkuji za spolupráci na výuce firmě CompuGroup Medical CGM – informační systémy ve zdravotnictví.
Děkujeme za poskytnutí volných licencí pro výukové účely www.datacamp.com.
This class is supported by DataCamp, the most intuitive learning platform for data science. Learn R, Python and SQL the way you learn best through a combination of short expert videos and hands-on-the-keyboard exercises. Take over 100+ courses by expert instructors on topics such as importing data, data visualization or machine learning and learn faster through immediate and personalised feedback on every exercise.

Publikační činnost

Automatické zpracování českých jízdních řádů autobusů. In: INSPEKTOR, Tomáš, Jiří HORÁK a Jan RŮŽIČKA. Symposium GIS Ostrava 2020: Prostorová data pro Smart City a Smart Region. Ostrava: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2020. ISBN 978-80-248-4398-8. ISSN 1213-239X.

Nétek R., Masopust J., Pavlíček F. a Pechanec V. Performance Testing on Vector vs. Raster Map Tiles—Comparative Study on Load Metrics. ISPRS International Journal of Geo-Information [online]. 2020, 9(2). DOI: 10.3390/ijgi9020101. ISSN 2220-9964. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2220-9964/9/2/101

Masopust, Jan. Multifaktorové hodnocení rizik ve vztahu k výstupům metanu. In: Sborník GISáček 2019. ISBN 978-80-248-4293-6

Masopust, Jan. Navigation application for aerial photogrammetric imaging. In: Student V4 Geoscience Conference and Scientific Meeting GISáček 2017. 978-80-248-4033-8

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2020 Nétek, R., Masopust, J., Pavlíček, F., Pechanec, V. Performance Testing on Vector vs. Raster Map Tiles-Comparative Study on Load Metrics. ISPRS Int. Journal of Geo-Information 2020, 9:(2) Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní