Naši studenti se každoročně účastní mnoha odborných soutěží a konferencí, na kterých pravidelně získávají úspěchy a ocenění.

 

Cena rektora UP 2021

 • 3. místo Bc. práce Kateřina BEČICOVÁ
 • 2. místo Mgr. práce: Hana ZAJÍCOVÁ

 

GISáček 2021, Ostrava

 1. místo Mgr. práce Tereza NOVÁKOVÁ

 

O cenu děkana PřF UP 2020 kategorie Vědy o Zemi

bakalářské práce

 • 1. místo – Ondřej BEIMANN
 • 3. místo – Alexandra PLACHTOVÁ

magisterské práce

 • 1. místo – Minha Noor SULTAN

doktorské práce

 • 1. místo – Radek BARVÍŘ
 • 2. místo – Jakub KONÍČEK
 • 3. místo – Markéta BEITLOVÁ

posterová sekce

 • 1. místo – Leonard LUZ
 • 2. místo – Jakub KONÍČEK
 • 3. místo – Minha Sultan NOOR

Celkový vítěz sekce Vědy o Zemi: Ondřej BEIMANN

Celkový fakultní vítěz: Ondřej BEIMANN

 

MAPA ROKU 2020

kategorie Kartografické výsledky studentských prací

 • nominace: Tomáš VANÍČEK, David ČIHÁK, Jakub ŽEJDLÍK, Jan CHLOUPEK
 • ocenění Mapa roku 2020: David ČIHÁK

kategorie Atlasy, soubory a edice map

 • nominace: KGI: sada hmatových map, Atlas nářečí českého jazyka

kategorie Samostatná kartografická díla

 • účast: MAPS Num. 17 – Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů
 • Zvláštní ocenění: KGI za inovativní přístup v české tyflokartografii

 

O cenu děkana PřF UP 2020

bakalářské práce kategorie Vědy o Zemi

 • 3. místo – Petra ĎURIANČÍKOVÁ

magisterské práce kategorie Vědy o Zemi

 • 1. místo – Přemysl DRATVA
 • 3. místo – Barbora KOČVAROVÁ

doktorské práce kategorie Vědy o Zemi

 • 1. místo – Radek BARVÍŘ
 • 2. místo – Markéta BEITLOVÁ

posterová sekce

 • 1. místo – Magdalena KUCHEJDOVÁ
 • 2. místo – Jakub ŹEJDLÍK

 

GISáček 2020, Ostrava

 1. místo Mgr. práce Přemysl DRATVA
 2. místo Mgr. práce Barbora KOČVAROVÁ

Speciální cena OpenGeoLabs  Přemysl DRATVA

 

MAPA ROKU 2019, Praha/Olomouc

nominace Martin SADÍLEK, Andrea HOHNOVÁ

 

O cenu děkana PřF UP 2019

bakalářské práce kategorie Vědy o Zemi

 • 1. místo – Jakub KAPLAN
 • 2. místo – Marie ŠABATOVÁ

magisterské práce kategorie Vědy o Zemi

 • 2. místo – Tomáš TUHÁČEK

doktorské práce kategorie Vědy o Zemi

 • 1. místo – Tomáš BURIAN
 • 2. místo – Jan PIŇOS
 • 3. místo – Karel MACKŮ

posterová sekce

 • 1. místo – Jakub KAPLAN
 • 2. místo – Martin SADÍLEK

 

SPACE RACE HACKATHON 2019

členové vítězného týmu – Daniel ČÁP, Lukáš PŘÍLESKÝ

 

GISáček 2019 (Ostrava)

 1. místo Bc. práce Tereza NOVÁKOVÁ
 2. místo Mgr. práce Jakub KONÍČEK

 

MAPA ROKU 2018

nominace Barbora KOČVAROVÁ

 

O nejlepší studentskou práci České geografické společnosti (Brno 2018)

 1. místo Tomáš TUHÁČEK

 

Cena rektora UP 2018 nejlepším sportovcům

 • Filip HRIC

 

O cenu děkana PřF UP 2018

bakalářské práce kategorie Vědy o Zemi

 • 1. misto – Lenka TRNOVÁ
 • 3. místo – Romana FILICKÁ

magisterské práce kategorie Vědy o Zemi

 • 1. místo – Lucie KRÁLOVÁ
 • 3. místo – Jakub KONÍČEK

doktorské práce kategorie Vědy o Zemi

 • 1. místo – Tomáš POUR

celkový vítěz kategorie Vědy o Zemi

 •  Lucie KRÁLOVÁ

 

GISáček 2018 (Ostrava)

Bakalářské práce

 1. místo Barbora KOČVAROVÁ

 

MAPA ROKU 2017 (Česká kartografická společnost, Praha)

nominace v kategorii Kartografické výsledky studentských prací

 • Radek BARVÍŘ, Martin PORTEŠ, Barbora ŠVARCOVÁ

ocenění v kategorii Kartografické výsledky studentských prací

 • Martin PORTEŠ

nominace v kategorii Atlasy, edice a soubory map

 • Atlas vysokého školství ČR

 

GISáček 2017 (Ostrava)

 1. místo Mgr. práce Radek Barvíř

 

Student GIS projekt 2017 (Praha)

 1. místo Radek Barvíř

 

22. kartografická konference (Liberec 2017)

 • vítěz studentského grantu – Martin Porteš

 

Farming by Satellite Prize (Berlín 2017)

 • 2. místo Tomáš Pohanka, Tomáš Pour, Antonín Benc

 

O cenu děkana PřF UP 2017

bakalářské práce

 • 1. misto – Martin Gabryš
 • 2. místo – František Pavlíček
 • 3. místo – Martin Porteš

magisterské práce

 • 1. místo –Radek Barvíř
 • 2. místo – Tomáš Liczka

celkový vítěz kategorie Vědy o Zemi a stipendium za mimořádnou společenskou prospěšnost práce

 • Radek Barvíř  

doktorské práce

 • 1. místo – Tomáš Pohanka

 

MAPA ROKU 2016 (Česká kartografická společnost, Praha)

nominace v kategorii Kartografické výsledky studentských prací

 • Lucie Králová, Andrea Hohnová, Radka Nováková, Tomáš Králík

ocenění v kategorii Kartografické výsledky studentských prací

 • Andrea Hohnová

nominace v kategorii Atlasy, edice a soubory map

 • Edice M.A.P.S. 

Ocenění Mapa roku 2016 získala Univerzita Palackého v Olomouci za trvalý inovativní přístup k produkci vědeckých a odborných tematických map a atlasů v edici M.A.P.S.

 

Cena rektora UP 2016 za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů

 • Tomáš Králík
 • Petra Hujňáková

 

21. kartografická konference (Lednice 2015)

vítězem kategorie Studentský grant se stala Stanislava Drahošová

 

O cenu děkana PřF UP 2015

Bakalářské práce

 • 1. místo – Markéta Stachová
 • 2. místo – Svatopluk Místecký
 • 3. místo – Radek Barvíř

Magisterské práce

 • 1. místo – Robert Minařík
 • 3. – 4. místo – Stanislava Drahošová

Celkový vítěz oboru Vědy o Zemi Robert Minařík

GISáček 2015

 • 2. místo Bc. práce Radek Barvíř
 • 1. místo Mgr. práce Jan Šarata
 • 3. místo Mgr. práce Karel Macků

O cenu děkana PřF UP 2014

 • 3. místo Bc. práce Karel Macků
 • 2. místo Mgr. práce Pavla Dědková

GISáček 2014

 • 1. místo Bc. práce Tomáš Králík
 • 3. místo Bc. práce Marie Hrudičková

O cenu rektora UP 2012

 • 1.místo Pavla Dědková
 • 3.místo Otmar Petyniak

Clipboard04

O cenu děkana PřF UP 2013

 • 3. místo Bc. práce Tomáš Pour
 • 2. místo Mgr. práce Hana Michlová

GISáček 2013

 • 1. místo Bc. práce Karel Macků
 • 3. místo Mgr. práce Martin Klícha
 • 3. místo postery Jan Procházka

Mapa roku 2012

 1. místo v kategorii Kartografické výsledky studentských prací: Ondřej Sadílek

Clipboard03

Student GIS Projekt 2012

 • 1. místo Bc. práce Hana Michlová

Clipboard02

GISáček 2012

 • 2. místo Mgr. práce Ondřej Veselý

Clipboard01

O cenu děkana 2012

 • 1. místo Bc. práce Tomáš Hedrich

O cenu rektora 2012

 • 1. místo Bc. práce Jan Procházka
 • 1. místo Mgr. práce Ondřej Sadílek

Student GIS Projekt 2011

 • 3. místo Mgr. práce Kateřina Pavková

GISáček 2011

 • 3. místo Mgr. práce Michal Louthan
 • 1. místo Postery Michala Novosadová

Cena děkana UP o nejlepší vědeckou práci v oboru Vědy o Zemi

 • Bakalářské práce: 3. místo Tomáš Pohanka
 • Magisterská práce: 2. místo Ondřej Sadílek
 • Magisterská práce: 3. místo Kristýna Leimerová
 • Doktorská sekce: 1.-2. místo Rostislav Nétek, Alena Vondráková

Mapa roku 2010

Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu

 •   nominace: Stanislav Popelka

Kategorie Kartografické výsledky studentských prací:

 •  nominace: Martin Mikloš, Jiří Sedoník, Zuzana Zapletalová

Studentská vědecká odborná činnost 2010

Diplomové práce – VĚDY O ZEMI
 • 1. místo Popelka Stanislav
CELKOVÝ VÍTĚZ VĚDY O ZEMI
 • 1. místo Popelka Stanislav

SVOČ 2009 - Stanislav Popelka s děkanem PřF UP

Gisáček 2010

Diplomové práce
 • 2. místo Brychtová Alžběta (UPOL): Automatická interaktivní 3D vizualizace digitálních dat
Bakalářské práce
 • 2. místo Mikloš Martin (UPOL): Časové animace starých map
 • 3. místo Růžička Ondřej (UPOL): Serverová aplikace pro automatickou tvorbu webové mapy teploty vzduchu z aktuálních dat na internetu
 • 4. místo Sedoník Jiří (UPOL): Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ

Gisáček 2010 - Ondřej Růžička přebírá ocenění Gisáček 2010 - zástupci KGI UP Gisáček 2010 - Martin Mikloš přebírá ocenění Gisáček 2010 - Martin Mikloš přebírá ocenění Gisáček 2010 - neformální posezení po skonční konference

Studentská vědecká odborná činnost 2009

Bakalářské práce – VĚDY O ZEMI
 • 1. místo Sadílek ondřej

SVOČ 2009 - poháry pro oceněné SVOČ 2009 - Alena Vondráková přebírá ocenění SVOČ 2009 - Alena Vondráková a Ondřej Sadílek SVOČ 2009 - Alena Vondráková a Ondřej Sadílek SVOČ 2009 - Alena Vondráková a Ondřej Sadílek

Gisáček 2009

Diplomové práce
 • 2. místo Alena Vondráková (UPOL): Analýza a geovizualizace environmentálních rizik
 • 3. místo Miroslav Pizur (UPOL): Webový portál pro inventarizaci starých ovocných sadů na území Bílých Karpat
Bakalářské práce
 • 1. místo Ondřej Sadílek (UPOL): Plán parků filozofické fakulty UP Olomouc s 3D vizualizací
 • 3. místo Zbyněk Janoška (UPOL): Faktorová analýza výskytu vybraných botanických a zoologických taxonů

Gisáček 2009 - Alena Vondráková s oceněním Gisáček 2009 - posluchači z řd KGI UP

Studentská vědecká odborná činnost 2008

Bakalářské – VĚDY O ZEMI
 • 1. místo Vondráková Alena
Diplomové práce – VĚDY O ZEMI
 • 1. místo Heisig Jan
CELKOVÝ VÍTĚZ VĚDY O ZEMI
 • 1. místo Heisig Jan

SVOČ 2008 - oceněný Jan Heisig s děkanem PřF UP SVOČ 2008 - Jan Heisig a Alena Vondráková SVOČ 2008 - první zleva Jan Heisig SVOČ 2008 - první zleva Jan Heisig

Gisáček 2008

Bakalářské práce
 • 1. místo – Jung Filip
 • 2. místo – Válek Miroslav

Gisáček 2008 - oceněný Jan Heisig Gisáček 2008 - ocenění Filip Jung a Miroslav Válek Gisáček 2008 - zástupci KGI UP Gisáček 2008 - ocenění Filip Jung a Miroslav Válek

Geocup 2008

Mapová kompozice
 • 1. místo – Morkesová Petra

Gisáček 2007

Bakalářské práce
 • 1. místo – Vondráková Alena

Geocup 2007

Mapová kompozice
 • 1. místo – Vondráková Alena
Analýza dat
 • 1. místo – Veselý Ondřej

Geocup 2007 - Jan Harbula při zpracování úkolu Geocup 2007 - Alena Vondráková přebírá ocenění Geocup 2007 - Alena Vondráková přebírá ocenění Geocup 2007 - Jan Harbula přebírá ocenění Geocup 2007 - Ondřej Veselý přebírá ocenění

Gisáček 2006

Bakalářské práce
 • 1. místo – Martínek Jan

Geocup 2006

Mapová kompozice
 • 1. místo – Heisig Jan
Analýza dat
 • 2. místo – Harbula Jan

Geocup 2006 - Lucie Burianová při zpracování úkolu vítež Geocup 2006 - Jan Harbula přebírá cenu Geocup 2006 - Jan Heisig při zpracování úkolu

Gisáček 2005

Bakalářské práce
 • 1. místo – Burian Jaroslav

Geocup 2005

Analýza dat
 • 1. místo – Harbula Jan

vítež Geocupu 2005 Jan Harbula vítež Geocupu 2005 Jan Harbula vítež Geocupu 2005 Jan Harbula

Gisáček 2004

Bakalářské práce
 • 1. místo – Caudr Jiří