Po celém světě máme spolupracující instituce a odborníky na poli vědy a výzkumu. Katedra jako celek, její jednotliví pracovníci i studenti jsou členy mnoha odborných českých i celosvětových sdružení na poli kartografie a geoinformatiky.

Partneři

 

Katedra geoinformatiky je kolektivním členem České asociace pro geoinformace (http://www.cagi.cz), spoluorganizuje její akce a podílí se na jejím rozvoji

 


 

Katedra geoinformatiky je kolektivním členem, spoluorganizuje její akce a podílí se na jejím rozvoji. Katedra geoinformatiky patří k nejvýznamnějším kartografickým pracovištím v ČR. Významně se podílí na činnosti České kartografické společnosti (http://www.czechmaps.cz), organizačně zajišťuje její soutěž Mapa roku a do konce roku 2017 zajišťovala i Soutěž Dětské kresby Barbary Petchenik. Na své půdě pořádá každoroční Kartografický den a v roce 2009 hostila 18. kartografickou konferenci.

 


 

Katedra geoinformatiky je kolektivním členem, spoluorganizuje její akce a podílí se na jejím rozvoji. Katedra geoinformatiky úzce spolupracuje s Českou geografickou společností (http://www.geography.cz) a je sídlem její sekce kartografie a GIS.

 


 

Katedra geoinformatiky úzce spolupracuje se Společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (http://www.sfdp.upol.cz).

 


 

Katedra geoinformatiky se aktivně podílí na řadě akcí Mezinárodní kartografické asociace (http://cartography.tuwien.ac.at/ica/) a je zastoupena v několika komisích a pracovních skupinách.

 


 

Katedra geoinformatiky podporuje činnost Mezinárodní geografické unie (https://igu-online.org/) a je zastoupena v Komisi pro geografické informační systémy.

 


 

Katedra geoinformatiky je v úzkém kontaktu se Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku (http://www.sagi.sk).

 


 

Katedra geoinformatiky je přidruženým členem AGILE (http://www.agile-online.org).

 


 

osgeoKatedra geoinformatiky je jubilejním 100. členem celosvětové sítě laboratoří ICA-OSgeo (http://www.geoforall.org).

Více