cenar

Cena roku je ocenění Katedry Geoinformatiky, kterou uděluje kolektiv katedry svým studentům za mimořádné výsledky v oblasti studia, výzkumu a prezentace odborných výsledků na poli geoinformatiky. Ceny roku byly uděleny poprvé v roce 2007. Předání probíhá každoročně v září na akci START, což je (ne)formální zahájení akademického roku olomouckých geoinformatiků, za účasti akademických hodnostářů Přírodovědecké fakulty UP.

Cenu roku 2021 získali

 • Tereza NOVÁKOVÁ 
 • David ČIHÁK 
 • Ondřej BIEMANN 
 • Radek BARVÍŘ 
 • Minha Noor SULTAN
 • Leonard LUZ 
 • Eliška REGENTOVÁ
 • Ondřej BIEMANN
 • Jindřich HORÁK
 • Benjamín ŠRAMO
 • Jan ZAPLETAL
 • Martin SADÍLEK

Cenu roku 2020 získali

 • Přemysl Dratva
 • Radek Barvíř
 • Magdalena Kuchejdová
 • Petra Ďurjančíková
 • Barbara Kočvarová
 • Daniel Pavlačka

Cenu roku 2019 získali

 • Tereza Nováková
 • Jakub Kaplan
 • Daniel Čáp
 • Tomáš Tuháček
 • Lukáš Příleský
 • František Pavlíček
 • Tomáš Burian

Cenu roku 2018 získali

 • Lucie Králová
 • Lenka Trnová
 • Tomáš Pour
 • Barbora Kočvarová
 • Tomáš Tuháček
 • Martin Porteš
 • Petra Hujňáková
 • Jakub Koníček

Cenu roku 2017 získali

 • Radek Barvíř
 • František Pavlíček
 • Kristýna Zedníčková
 • Martin Gabryš
 • Tomáš Pohanka
 • Tomáš Králík
 • Andrea Hohnová
 • Petra Hujňáková
 • Martin Porteš
 • Tomáš Pour
 • Antonín Benc

Cenu roku 2016 získali

 • Tomáš Králík
 • Andrea Hohnová
 • Radek Barvíř
 • Adam Štencek
 • Jitka Doležalová

Cenu roku 2015 získali

 • Radek Barvíř
 • Stanislava Drahošová
 • Robert Minařík
 • Veronika Nevtípilová
 • Jan Šarata
 • Markéta Stachová

Cenu roku 2014 získali

 • Tomáš Králík

Cenu roku 2013 získali

 • Robert Minařík
 • Karel Macků
 • Pavla Dědková

Cenu roku 2012 získali

 • Pavla Michlová
 • Tomáš Hedrich
 • Ondřej Sadílek
 • Tomáš Urban
 • Ondřej Růžička
 • Zuzana Římská
 • Jiří Sedoník
 • Martin Mikloš
 • Lenka Zajíčková

Cenu roku 2011 získali

 • Zuzana Zapletalová
 • Anna Ferklová
 • Zbyněk Janoška
 • Petra Morkesová
 • Ivana Ručková

Cenu roku 2010 získali

 • Lucie Burianová – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Lukáš Pavelec – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Stanislav Popelka – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Ondřej Růžička – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Ondřej Sadílek – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Vendula Hejlová – za vynikající studijní výsledky
 • Jan Kubeček – za vynikající studijní výsledky
 • Marie Štěpánová – za vynikající studijní výsledky
 • Lenka Zajíčková – za vynikající studijní výsledky

Cenu roku 2009 získali

 • Lucie Burianová – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Petra Morkesová – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Vít Pászto – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Ondřej Sadílek – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Alena Vondráková – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Martina Hrubošová – za vynikající studijní výsledky
 • Zbyněk Janoška – za vynikající studijní výsledky
 • Vít Pászto – za vynikající studijní výsledky
 • Jan Smékal – za vynikající studijní výsledky
 • Alena Vondráková – za vynikající studijní výsledky

Cenu roku 2008 získali

 • Filip Jung – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Jan Heisig – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Lukáš Pavelec – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Alena Vondráková – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Ondřej Veselý – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • David Konečný – za vynikající studijní výsledky

Cenu roku 2007 získali

 • Vít Andrejs – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Jaroslav Burian – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Jan Harbula – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Jan Heisig – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Alena Vondráková – za úspěšnou reprezentaci KGI v odborných studentských soutěžích
 • Lukáš Krejčí – za vynikající studijní výsledky
 • Jan Kubeček – za vynikající studijní výsledky
 • Jan Smékal – za vynikající studijní výsledky