Výzkumná činnost

All

Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů

Free

IGA_PrF_2021_020 Projekt je zaměřen na aplikace vybraných geoinformačních technologií a metod pro vizualizace a prostorové analýzy jevů reálného světa. Primárním cílem projektu je nalezení nových a inovativních vizualizačních postupů a pokročilých analýz, které povedou k hlubšímu poznání problematik řešených v současné době v geoinformatice. Projekt je postaven na řešených tématech disertačních a diplomových prací studentů […]

At 0:00

Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy

Free

Souhrnným hlavním cílem projektu je vývoj specializovaných map s odborným obsahem (GIS) a certifikované metodiky vycházející z interdisciplinárně pojatého výzkumu historické krajiny na pomezí českého Slezska a severní Moravy, které by výrazně napomohli primární ochraně archeologických památek, tj. nejen ve smyslu jejich prosté evidence, ale: a) ve smyslu jejich predikce a včasné identifikaci vycházejíc z analýzy a determinace […]

At 0:00