Výzkumná činnost

All

Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů

Free

IGA_PrF_2021_020 Projekt je zaměřen na aplikace vybraných geoinformačních technologií a metod pro vizualizace a prostorové analýzy jevů reálného světa. Primárním cílem projektu je nalezení nových a inovativních vizualizačních postupů a pokročilých analýz, které povedou k hlubšímu poznání problematik řešených v současné době v geoinformatice. Projekt je postaven na řešených tématech disertačních a diplomových prací studentů […]

At 0:00

Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (GEODEMO)

Free

Zadavatel: GAČR, 2018-2020 (č. 18-12166S)  Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Další členové týmu: ing. Jaroslav Kraus, PhD, Mgr. Friederike Feige Spoluřešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek CSc. Další členové spoluřešitelského týmu: Mgr. Vít Pászto, Ph.D., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D. Anotace: Projekt je zaměřen na teorii demografického přechodu ve smyslu ověření difúze demografických změn […]

At 0:00

RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech

Free

Projekt rozvíjí doktorské studijní programy Geografie, Geologie, Matematika a Aplikovaná matematika na PřF UP Olomouc multidisciplinárním propojením výuky a výzkumu zaměřeným na společná geovědní a matematická témata. Projekt sdružuje dva geovědní a dva matematické doktorské programy a hlavní důraz klade na modernizaci jejich obsahů intenzivnějším výzkumem na zahraničních stážích studentů a zapojení studentů do výzkumných […]

At 0:00

ERASMUS+ GeoS4S GeoServiced-4-Sustainability (University of Salzburg)

Free

NEWS!!! Teaching Materials of 20 innovative modules jointly developed by the partners are now available on an ePlatform for free. These Modules are integrated within the study program as the C courses (officially marked as New Issues of Geosciences). More details about the project are available at http://geos4s.zgis.at. INTRODUCTION Ensuring social, economic and environmental sustainability is one major […]

At 20:15