Obnova technického vybavení učebny DPZ

Doba řešení: 2016 - 2016 | Zdroj financování: UPOL FRUP 038 2016

Projekt je sestaven za účelem obnovy technického vybavení učebny dálkového průzkumu na Katedře geoinformatiky PřF UP Olomouc.