Globální environmentální databáze v prostředí PC Arc/Info

Doba řešení: 1995 - 1995 | Zdroj financování: Grant UP Olomouc