BeeClim: úspěšné včelaření v době klimatické změny

dr. Jan Brus
Assistant professor
dr. Radek BARVIR
Assistant professor
Doba řešení: 2021 - 2023 | Zdroj financování: SFŽP Norské fondy