Výzkumná činnost

All

Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací

Free

Nejúčinnějším způsobem přenosu prostorové informace je vizualizace prostřednictvím map, avšak jejich účinnost je vždy závislá na použitých kartografických vyjadřovacích prostředcích. Proces interpretace klasických statických map užívaných mnoho desetiletí již byl pochopen, avšak s rozvojem techniky se stále častěji objevují pokročilé interaktivní přístupy, které dosud nebyly dostatečně ověřeny. Pro účinnější využití procesu kartografické komunikace je nezbytné […]