Výzkumná činnost

All

Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (GEODEMO)

Free

Zadavatel: GAČR, 2018-2020 (č. 18-12166S)  Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Další členové týmu: ing. Jaroslav Kraus, PhD, Mgr. Friederike Feige Spoluřešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek CSc. Další členové spoluřešitelského týmu: Mgr. Vít Pászto, Ph.D., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D. Anotace: Projekt je zaměřen na teorii demografického přechodu ve smyslu ověření difúze demografických změn […]

At 0:00

Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů

Free

IGA_PrF_2021_020 Projekt je zaměřen na aplikace vybraných geoinformačních technologií a metod pro vizualizace a prostorové analýzy jevů reálného světa. Primárním cílem projektu je nalezení nových a inovativních vizualizačních postupů a pokročilých analýz, které povedou k hlubšímu poznání problematik řešených v současné době v geoinformatice. Projekt je postaven na řešených tématech disertačních a diplomových prací studentů […]

At 0:00