Tématem mé práce bylo: „Odlišnosti čtení ortofotomap a konvenčních map“ za pomoci eye-trackingového testování. Cílem práce byla identifikace těchto odlišností pomocí eye-trackingového testování. Dalším cílem bylo vytvoření eye-trackingového experimentu k identifikaci těchto odlišností. Odlišnosti byly zjišťovány na základě sledovaných hodnot ET metrik – Dwell time, Fixation Count, Počet odpovědí na jednotlivých mapách a Správnost těchto odpovědí při testování. Samotný experiment spočíval v tom, že na stimulu byly vedle sebe ortofotomapa a konvenční mapa a nad tímto způsobem vytvořeným stimulem respondenti řešili zadaný úkol. Stimulů bylo celkem 20 a respondentů celkem 40. Stimuly byly rozděleny do tří skupin – Position, Veget, Trans. Samotný jeden test netrval déle než 10 minut. Výsledkem práce je celkové vyhodnocené eye-trackingové testování, které ukázalo, že konvenční mapy poskytují lepší prostředí pro orientaci a vyhledávání na mapě než ortofotomapy. Další vyhodnocení bylo zaměřeno na jednotlivé skupiny Position, Veget, Trans.

U skupiny Position vykazovaly vyšší hodnoty všech ET metrik konvenční mapy. Stejně tomu bylo i u skupiny Veget a vůbec nejvyšší rozdíly byly naměřeny při vyhledávání dopravních spojení u skupiny Trans, kdy respondenti volili v drtivé většině konvenční mapy a jen v některých případech volili ortofotomapu. Dá se tedy říci, že konvenční mapy poskytují lepší prostředí pro určování polohy objektů, rozlišování vegetace a vyhledávání dopravního spojení než ortofotomapa.