Cílem bakalářské práce je identifikovat odlišnosti ve způsobu čtení ortofotomap a konvenčních map pomocí eye-trackingových testů. V teoretické části práce je cílem provést rešerši současného stavu literatury v oblasti ortofotomap a eye-trackingu.

Úkolem praktické části práce je vytvoření souboru eye-trackingových testů k identifikaci odlišností ve čtení ortofotomap a konvenčních map, testování respondentů a následné vyhodnocení testů a vizualizace výsledků a jejich informací. Posledním úkolem praktické části je syntéza všech výsledků experimentu a následné vytvoření doporučení pro využívání ortofotomap a konvenčních map v různých oblastech vyhledávání na mapě. Význam práce spočívá ve zjištění, které určí, ve kterých oblastech rozdíl mezi ortofotomapami a konvenčními mapami není nebo je jen nepatrný, nebo ve kterých oblastech rozdíly existují. Výsledky ukáží do jisté míry i preference jednotlivých běžných uživatelů, jakým mapám dávají přednost, které používají jen výjimečně, a jestli se tyto preference vyskytují individuálně nebo jde o preferenci většiny. Díky bakalářské práci bude umožněno zjistit, jestli jsou pro běžné uživatele vhodnější ortofotomapy nebo konvenční mapy pro určený typ vyhledávání. Bude umožněno pokračovat ve zkoumání výsledků, které budou reprezentovat velké rozdíly mezi respondenty a mezi mapami. Bude zkrátka odrazovým můstkem pro další podrobnější zkoumání zajímavých výsledků práce.