Skip to main content

Digital Cartography

 
Největší pozornost je v kartografickém výzkumu věnována kognitivní kartografii využívající technologie eye-tracking a teoretickým otázkám tematické a atlasové kartografie aplikované na tvorbu vědeckých tematických atlasů.
 
Projects
 • Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map
 • Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu
 • Evaluation of cartographic functionality in GIS software
 • Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách
 • Autorské právo v kartografii
 • Vědecké tematické atlasy:
  • Atlas podnebí Česka
  • Atlas fenologických poměrů České republiky
  • Atlas činnosti speciálně pedagogických center České republiky
  • Atlas vysokého školství v České republice 2001-2014
  • Atlas zahraniční rozvojové spolupráce
Staff
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
 • RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.
 • RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
 • RNDr. Jan Brus, Ph.D.
 • RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.
 • Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.

Thesis

 • Implementace jazykového modulu pro ovládání mapy hlasem (do ArcGIS)
 • Profil uživatele webových map
 • Barevná vzdálenost v kartografii
 • Digitální prezentace mapových archiválií ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci
 • Vizualizace nejistoty v environmentálních studiích
 • Hodnocení interaktivní mapy s využitím eye-tracking testování
PhD students
 • Mgr. Jakub Žejdlík
 • Mgr. Jakub Koníček
 • Mgr. Martin Sadílek
 • Mgr. Tomáš Vaníček
Alumni
 • Mgr. Alžběta Brychtová, PhD.
 • RNDr. Jan Brus, Ph.D.
 • RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.
 • RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
 • Mgr. Aleš Vávra, Ph.D.
 • RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Beitlová, Ph.D.
 • Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.