Zaměření v navazujícím studiu

Studentům třetího a čtvrtého ročníku!

V navazujícím magisterském studiu Geoinformatika si studenti vybírají ze dvou zaměření, a to Aplikovaná geoinformatika a Digitální kartografie. Výběr provádějí volbou tématu diplomové práce. Na konci zimního semestru jsou zveřejněna témata diplomových prací rozdělená na témata pro Aplikovanou geoinformatika a Digitální kartografii v dostatečném počtu. Ke zvolenému zaměření odpovídá „koš“ povinně volitelných předmětů („B“) pro LS 4. ročníku a ZS 5. ročníku:

APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA                               DIGITÁLNÍ KARTOGRAFIE
 • Geoinformatika ve fyzické geografii
 • Pokročilé metody v DPZ
 • Pokročilé zpracování geodat
 • Geoinformatika v socioekonom. geografii
 • Geocomputation
 • GIT v environmentálních aplikacích
 
 • Výpočetní metody v kartografii
 • CAD
 • Atlasová kartografie
 • Dějiny kartografie

Výběr diplomové práce je spojen s výběrem předmětů B. Každý student si však může zapsat libovolný počet předmětů z opačného koše, protože přebytečné kredity z předmětů B se započítávají jako předměty C. Vítáme, když si studenti zapisují odborné předměty z geoinformatiky nežli předměty studiu vzdálené.

Navíc jsou nabízeny nové geoinformatické předměty C:

 • Kartografický design a předtisková příprava
 • Praktická řešení environmentálních úloh pomocí GIT
 • Publikování v geoinformatice
 • GIT v outdooru
 • 3D technologie v geoinformatice
 • Sběr primárních geodat
 • Mobilní a senzorové systémy pro mapování

Více informací podají ročníkoví učitelé, ing. Dobešová a vedoucí katedry.