Katedra geoinformatiky realizuje své výzkumné aktivity ve třech základních směrech, kterými jsou Prostorové modelování geografikých jevů v GIS, Digitální kartografie a Bezkontaktní monitoring krajiny.

Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena na obecné otázky geoinformatiky, budování a aplikace geografických informačních systémů, zpracování dat z dálkového průzkumu Země, tematické a digitální kartografie, modelování prostorových jevů v krajině, územního plánování v GIS a dalších geoinformatických témat. Na katedře byla a je řešena řada odborných studií, projektů a grantů, vypracováno mnoho posudků a vyžádány desítky konzultací. Kvalitu katedry podtrhuje i velké množství vydaných publikací. 

 

Prostorové modelování geografických jevů v GIS

Výzkum v rámci tohoto směru je zaměřen především na analýzy a modelování městského prostředí v GIS (urban modelling) a dále potom na modelování ekosystémových funkcí.
 
Výzkumné projekty:
Výzkumní pracovníci:
 • RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
 • Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
 • Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.
 • RNDr. Jan Brus, PhD.
 • Mgr. Miroslav Rypka, Ph.D.
 • Mgr. Blažena Kratochvílová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Obhájené studentské kvalifikační práce (výběr):

 • Horizontální a vertikální modelování vývoje vegetačního krytu
 • Analýza dopravní dostupnosti veřejných institucí v moravských krajích
 • Nástroje pro automatickou identifikaci prostorových konfliktů v územním plánování
 • Vymezování prostorových struktur měst pomocí metod GIS
 • Testování robustnosti extenze UrbanPlanner pro tvorbu scénářů vývoje olomouckého regionu
 • Aplikace prostorové a tvarové metriky pro hodnocení (sub)urbanizace
Současní doktorandi:
 • Mgr. Tomáš Burian
 • Ing. Jaromír Kobza
 • Mgr. Jitka Doležalová
 • Mgr. Zbyněk Janoška
 • Ing. Pavel Samec
 • Mgr. Lenka Zajíčková
Absolventi doktorského studia:
 • Mgr. Jan Caha, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Marek, Ph.D.
 • Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
 • Mgr. Miloš Marjanović, Ph.D.

 

Digitální kartografie

Největší pozornost je v kartografickém výzkumu věnována kognitivní kartografii využívající technologie eye-tracking a teoretickým otázkám tematické a atlasové kartografie aplikované na tvorbu vědeckých tematických atlasů.
 
Výzkumné projekty:
 • Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map
 • Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu
 • Evaluation of cartographic functionality in GIS software
 • Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách
 • Autorské právo v kartografii
 • Vědecké tematické atlasy:
  • Atlas podnebí Česka
  • Atlas fenologických poměrů České republiky
  • Atlas činnosti speciálně pedagogických center České republiky
  • Atlas vysokého školství v České republice 2001-2014
  • Atlas zahraniční rozvojové spolupráce
Výzkumní pracovníci:
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
 • RNDr. Alena Vondráková, PhD.
 • Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.
 • Ing. Zdena Dobešová, PhD.
 • RNDr. Jan Brus, Ph.D.
 • Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.

Obhájené studentské kvalifikační práce (výběr):

 • Implementace jazykového modulu pro ovládání mapy hlasem (do ArcGIS)
 • Profil uživatele webových map
 • Barevná vzdálenost v kartografii
 • Digitální prezentace mapových archiválií ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci
 • Vizualizace nejistoty v environmentálních studiích
 • Hodnocení interaktivní mapy s využitím eye-tracking testování
Současní doktorandi:
 • Ing. Jana Měřičková
 • Mgr. Tomáš Pour
Absolventi doktorského studia:
 • Mgr. Alžběta Brychtová, PhD.
 • RNDr. Jan Brus, Ph.D.
 • Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.
 • Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.
 • Mgr. Aleš Vávra, Ph.D.
 • RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.

 

Bezkontaktní monitoring krajiny

 

Výzkum se zaměřuje na dvě hlavní oblasti a jejich vzájemnou integraci. Maloformátové snímkování zemského povrchu s následným zpracováním dat a integraci senzorů a senzorových sítí do prostředí geoinformačních technologií (prostorových databází, webových a mobilních aplikací).

 
Výzkumné projekty:

Výzkumní pracovníci:
 • doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
 • RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
 • RNDr. Jan Brus, Ph.D.
 • Ing. Alexander Mráz, Ph.D.

Obhájené studentské kvalifikační práce (výběr):

 • Sestavení a ověření konceptu leteckého snímkování s využitím pilotovaných letadel a neměřických komor
 • Tvorba 3D modelů geomorfologických objektů ze steredvojic
 • Využití maloformátového snímkování v archeologii
 • Senzorové sítě v enviromentálních studiích
 • Standardy pro dohledové centrum senzorové sítě
 • Synchronizace a replikace geodat v prostředí Esri platformy
Současní doktorandi:
 • Mgr. Tomáš Pohanka
 • Ing. Chukwudi Nwaogu
Absolventi doktorského studia:
 • RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.